Gewasbescherming


Zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zou de wereldwijde voedselproductie met 40% verminderen. Het is dus geen verrassing dat deze middelen een prominente rol spelen in de hedendaagse landbouw. Gewassen moeten beschermd worden tegen een verscheidenheid aan plagen (schimmels, insecten, onkruiden,…) die het gewas en bijgevolg een goede oogst bedreigen. Er zijn verschillende soorten gewasbeschermingsmiddelen: insecticiden, fungiciden, herbiciden, mollusciciden, acariciden, rodenticiden,…
  Een plaag is een organisme met eigenschappen die mensen als schadelijk of ongewenst beschouwen, omdat het hen schade toebrengt, bvb aan de landbouw. Dit kan zowel een schimmelziekte zijn, schadelijke insecten, dieren (vb. een rat), virussen of onkruiden.

  Al meer dan 2000 jaar lang gebruiken landbouwers chemische middelen om hun voedingsgewassen te beschermen.

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt? Hoe lang neemt het onderzoek naar een nieuwe molecule in beslag?  Veilig, voldoende en gezond voedsel voor iedereen! Honger moet de wereld uit, en daar kunnen gewasbeschermingsmiddelen toe bijdragen.  
Door het duurzaam inzetten van gewasbeschermingsmiddelen in ontwikkelingslanden, kunnen ook daar oogstverliezen beperkt worden en zal de voedselproductie opgedreven worden. 
Door de opbrengsten van de bestaande landbouwgronden te optimaliseren kunnen we de biodiversiteit in stand houden en hoeven geen bossen of wouden meer gekapt te worden om aan te wenden als landbouwgrond.
En niet te vergeten, het gezond, veilig en mooi houden van openbaar groen en tuinen.