Disclaimer

Gebruik van onze website

De Phytofar-website wordt onderhouden opdat u ze persoonlijk zou kunnen gebruiken en raadplegen. Wanneer u deze site bezoekt en gebruikt, houdt dit in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Zij worden van kracht vanaf de datum waarop u haar voor het eerst gebruikt.

Phytofar-logo

De algemene gebruiksvoorwaarden van het Phytofar-logo zijn beschikbaar voor organisaties die het Phytofar-logo op hun eigen website wensen te gebruiken.

Hyperlink naar de Phytofar-website

Phytofar moedigt gebruikers aan om hypertextlinks naar deze website op te nemen. U hoeft geen toestemming te vragen om een rechtstreekse link naar de pagina's van deze site te leggen. Wij laten echter niet toe dat onze pagina's in de frames van uw website worden geladen. Wanneer zij geladen worden, moeten de Phytofar-pagina’s het volledige venster van de gebruiker vullen.

Hyperlinks naar websites van derden

Phytofar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van de websites waarnaar met een hyperlink verwezen wordt. Phytofar staat ook niet noodzakelijk achter de visie die daarin wordt weergegeven. U mag de vermelding ervan niet opvatten als welke soort steunbetuiging ook. Wij kunnen niet garanderen dat deze links altijd zullen werken en wij hebben geen controle over de beschikbaarheid van de pagina's waarnaar met een hyperlink verwezen wordt.

Bescherming tegen virussen

Wij doen al het mogelijke om de inhoud in elk productiestadium te controleren en te testen. Het is altijd verstandig om al het materiaal dat u van het internet downloadt door een antivirusprogramma te laten scannen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies, storingen of schade aan uw gegevens of uw computersysteem die zich zouden kunnen voordoen doordat u materiaal gebruikt dat aan deze website ontleend is.

Disclaimer

De Phytofar-website en het materiaal dat met de informatie, producten en diensten ervan te maken heeft (of met informatie, producten en diensten van derden), worden ter beschikking gesteld in de toestand waarin zij zich bevinden, zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder om het even welke garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar zonder beperking tot de geïmpliceerde garantie van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en correctheid.

Wij garanderen niet dat de functies in het materiaal op deze site niet onderbroken zullen worden of vrij van fouten zijn, noch dat gebreken zullen worden hersteld of dat deze site en de server die haar ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of dat zij verklaren dat het materiaal volledig functioneel, juist en betrouwbaar is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel verlies of schade, met inbegrip van, maar zonder beperking tot bedrijfsschade of andere gevolgschade, of welk verlies of welke schade ook die zou ontstaan als gevolg van het gebruiken of niet meer kunnen gebruiken van die gegevens of voordelen die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van de Phytofar-website.

De bovenstaande algemene voorwaarden worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van België. Een eventuele betwisting onder deze algemene voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Privacyverklaring

Wanneer u een publiek gebruiker bent en de Phytofar-website anoniem raadpleegt, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen of vastgelegd, maar wordt alleen het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, dat automatisch door de webserver wordt herkend. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de Phytofar-website op http://www.phytofar.be.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Wanneer dit privacybeleid op om het even welke manier gewijzigd wordt, zullen wij op deze pagina een bijgewerkte versie publiceren. Door deze pagina geregeld te bekijken, krijgt u de zekerheid dat u altijd op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel aan andere partijen zullen meedelen.