Wat is het Phytofar Instituut
Phytofar Instituut deelt prijzen uit aan duurzame projecten

Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw werd opgericht op initiatief van Phytofar. Het Instituut wordt geleid door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad en streeft naar objectieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie. Het wil op die manier bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw die oog heeft voor ieders welzijn. De leden van de Raad zijn gerenommeerde deskundigen op het vlak van productie van gewassen, leefmilieu, ecologie, voeding, volksgezondheid, biochemie, biotechnologie, toxicologie en economie. Het voortdurende streven naar een duurzame landbouw (ecologisch, economisch en sociaal), met respect voor het leefmilieu en voor de gezondheid van consument en landbouwers, was in 2000 de aanzet voor de invoering van de Prijs van het Phytofar Instituut.

Tweejaarlijks reikt het Phytofar Instituut een professionele en een wetenschappelijke prijs uit aan een Belgisch onderzoeksteam voor hun innoverend werk in het kader van een duurzame landbouw. Sinds 2015 werd ook een doctoraatsprijs ingevoerd.
Voor de wetenschappelijke prijs komen onderzoekers in aanmerking die dagelijks met wetenschap bezig zijn (bv. professoren, onderzoeksgroepen van universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra,…). Zowel grootschalig praktijkgericht als fundamenteel onderzoek horen hierin thuis. De professionele prijs is een prijs voor landbouwers, praktijkcentra en iedereen die beroepsmatig met landbouw bezig is en bekroont initiatieven op praktijkschaal. Het kan gaan over het uitwerken van een idee in de praktijk op de boerderij, een demonstratie- of vormingsproject of een initiatief rond goede landbouwpraktijk, met een link naar gewasbescherming. De doctoraatsprijs wordt uitgereikt aan een persoon die zijn/haar doctoraat over duurzame landbouw of gewasbescherming succesvol heeft afgerond.