Voedselveiligheid

Alle wetenschappelijke studies tonen aan dat het eten van groenten en fruit gezond is, ongeacht of ze afkomstig zijn van conventionele, geïntegreerde of biologische teelt. Eventuele minieme sporen van gewasbeschermingsmiddelen vormen een veel kleiner risico voor de menselijke gezondheid dan het eten van onvoldoende fruit en groenten. 
De meeste gewasbeschermingsmiddelen laten geen residu achter op voedingsmiddelen omdat ze voor de oogst al zijn afgebroken of omdat ze niet op het gewas zelf worden toegepast.

In september 2008 werd de langverwachte Verordening 839/2008/EC over Maximale Residu Limieten (MRL’s) van gewasbeschermingsmiddelen van kracht. Deze nieuwe wetgeving verhoogt de transparantie en de harmonisering van de markt en draagt bij tot een verbetering van import en export van voedselgewassen, wat een ruimer aanbod en betere prijzen voor de consument waarborgt.