Topics


Het officiële goedkeuringsproces voor gewasbeschermingsmiddelen in de EU is een van de strengste ter wereld, en is voornamelijk bedoeld ter bescherming van de gezondheid van mens en milieu.
Maar waarover gaat de nieuwe regelgeving 1107/2009/EC nu precies? En wat is het verschil tussen gevaar en risico?

  Landbouwers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk. De tijd van kilogrammen per hectare is voorbij, de huidige toepassingsdosissen zijn grammen per hectare.
De landbouw is geëvolueerd naar duurzame landbouw, waar geïntegreerde gewasbescherming wordt toegepast, met oog voor biodiversiteit.  

  Gewasbescherming is essentieel voor het veilig, gezond en mooi houden van openbaar groen, parken, bermen, sportterreinen, golfcourts, spoorwegen, industrie- en luchthaventerreinen en tuinen.
Gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in openbaar groen zijn geen huis- en tuinproducten, want ze worden toegepast door professionele gebruikers. Dit zijn bvb. groenvoorzieners, tuinaanleggers, of gemeentearbeiders.  

Gewasbescherming is essentieel voor het gezond en mooi houden van tuinen.
Zo zorgen gewasbeschermingsmiddelen ervoor dat opritten en terrassen onkruid- en mosvrij kunnen gehouden worden en dat de tuinier kwaliteitsvolle groenten kan oogsten uit zijn moestuin.

Een aantal aspecten van duurzame landbouw waar Phytofar aan meewerkt worden hier belicht. De geïntegreerde teelt bijvoorbeeld, beter gekend onder de afkorting IPM. Of de biofilter, de fytobak en de sentinel die het restwater zuiveren.
Ben je een loonsproeier of een grote landbouwer en wil je graag meewerken aan proper water? Schrijf je dan in voor het sentinel-project!

  Europa en België zijn bezorgd om het leefmilieu. En terecht. Ook Phytofar ijvert voor een leefbaar milieu door het correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen tot één van haar kerntaken te hebben verheven.
Wat zegt de Kaderrichtlijn Water over de toestand van ons water in 2015? En hoe zit het met landbouw en biodiversiteit, kunnen die hand in hand gaan? En de bijen, één van de symbolen van het Jaar van de Biodiversiteit, lopen zij een risico?

  Hoe zit het met residu's van gewasbeschermingsmiddelen in ons voedsel? Waarom zijn de MRL's geharmoniseerd op Europees niveau? En wat is het verschil tussen een MRL en een ADI?

In deze rubriek vind je het antwoord op veelgestelde vragen, de Frequently Asked Question's.
Is het wel gezond om groenten en fruit te eten die residu's bevatten?  Is er nog wel nood aan gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw van de 21ste eeuw? Welke testen ondergaan de producten voor ze op de markt komen?