Zoekresultaten

01/03/2019
Grondwettelijk Hof geeft duidelijk signaal gewesten mogen federale bevoegdheden niet uithollen, ook niet voor gewasbeschermingsmiddelen!
Type: Persbericht
In twee arresten van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof duidelijke bakens uitgezet wat betreft de interactie tussen de bevoegdheid van de federale overheid over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en de bevoegdheden van de gewesten over milieu anderzijds.
21/02/2019
Le Pacte wallon de Solutions
Type: Persbericht
De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”. Phytofar is één van de deelnemende partners!
17/01/2019
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen
Type: Persbericht
Gisteren vond de plenaire stemming over het eindrapport van het “PEST”- comité (ivm de toelatingsprocedures voor pesticiden) in het Europese parlement plaats. Als industrie hebben wij ons geëngageerd om ons positief in te zetten voor het proces van het PEST-comité. We hebben heel duidelijk de kritiek op ons gehoord en als industrie zullen we nadenken over hoe we deze zorgen verder kunnen aanpakken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid – beleidsmakers, experten, NGO's en de agro-voedingsindustrie - om het vertrouwen van de Europese burgers in het voedsel dat zij eten te versterken en niet te ondermijnen. Transparantie kan helpen om dit vertrouwen te bevorderen, maar alleen in een omgeving die daar correct mee omgaat. Phytofar erkent de moeilijke evenwichtsoefening van de co-rapporteurs over een dergelijke controversiële kwestie.
09/11/2018
Phytofar Instituut Deadline indienen dossiers - 30 april 2019
Type: Persbericht
Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw werd opgericht in 2000 op initiatief van Phytofar, de Belgische Vereniging van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Het Instituut streeft naar objectieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie en wil op die manier bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw met oog voor ieders welzijn. Tweejaarlijks reikt het Phytofar Instituut een professionele en een wetenschappelijke prijs uit aan een Belgisch onderzoeksteam voor hun innoverend werk in het kader van een duurzame landbouw. In 2015 introduceerde het Instituut een derde prijs waarbij het beste doctoraatswerk wordt bekroond.
26/09/2018
Verbod op synthetische onkruidbestrijders Phytofar wil een coherent beleid
Type: Persbericht
Vandaag heeft de federale regering een koninklijk besluit gepubliceerd dat synthetische onkruidbestrijders voor niet-professioneel gebruik verbiedt. Dat wil zeggen dat je in België geen onkruidbestrijders meer zal mogen kopen en gebruiken die “synthetisch” of “niet van natuurlijke oorsprong” zijn. Het gaat onder meer over onkruidbestrijders voor je gazon, meststoffen met onkruidverdelgers, en onkruidverdelgers met glyfosaat (waarvan het gebruik al verboden was in de verschillende regio’s). Alleen professionele tuinaannemers zullen deze producten dan nog kunnen kopen en in jouw tuin gebruiken. Phytofar betreurt deze eenzijdige en discriminerende beslissing, die indruist tegen het Europees recht en die de coherentie van het toelatingssysteem van producten in België in het gedrang brengt. Phytofar keurt ook het gebrek aan communicatie en overleg met de betrokken sectoren af.
30/05/2018
Week van de Bij - Bijen en gewasbeschermingsmiddelen tips voor imkers en landbouwers
Type: Persbericht
Brussel, 30 mei 2018 - Met de start van het landbouwseizoen zijn er terechte én onterechte meldingen over bijensterfte door gewasbeschermingsmiddelen. In slechts twee van de zestien gevallen van acute bijensterfte die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tussen 2013 en 2017 onderzocht, werd een verband gevonden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Toch wil Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, imkers helpen bij het inschatten van het probleem en landbouwers bij het voorkomen ervan.
30/03/2018
Correcte gewasbescherming, ook in je tuin!
Type: Persbericht
Met de eerste lentezon duikt iedere tuinliefhebber terug de tuin in. Ook een particulier moet gewasbescherming op een correcte manier toepassen. Daarom geeft Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, bij de start van het seizoen goede raad aan de consument!
05/03/2018
Aantal bijenkorven in België terug op niveau van 50 jaar geleden maar parasitaire mijt Varroa destructor blijft belangrijkste bijenprobleem.
Type: Persbericht
Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid FAVV lanceerde in het najaar van 2016 “HealthyBee”, een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid. De studie toont aan dat de Varroa-mijt sinds 1976, de grootste oorzaak is van de bijensterfte in België. En ook al werden er in de jaren ‘90 gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden) geïntroduceerd, er blijft een positieve evolutie van het aantal bijenkorven.
15/12/2017
Fyteauscan Wallonië gelanceerd
Type: Persbericht
Waalse landbouwers gebruiken vanaf nu een aanvullend instrument om te voorkomen dat ze oppervlaktewater vervuilen door gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf: de Fyteauscan. Deze digitale tool is ontwikkeld door Phytofar, Inagro en PROTECT'eau en detecteert vervuilingsrisico's en biedt advies op maat aan boeren. Fyteauscan Wallonie werd op 15 december gelanceerd in de intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), een drinkwaterzuiveringsinstallatie in Ans.
01/12/2017
Goedkeuring glyfosaat
Type: Persbericht
Op 27 november 2017 besliste de Europese Unie om de goedkeuring van de actieve stof glyfosaat te verlengen voor 5 jaar. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor de gewasbeschermingsindustrie, is Phytofar toch teleurgesteld dat ondanks het overweldigende wetenschappelijk bewijs, de goedkeuring slechts verlengd wordt voor 5 jaar. Het wetenschappelijk procedé wordt ondermijnd door emotie en electorale overwegingen en dit is een verontrustende evolutie.
29/11/2017
Prijsuitreiking Phytofar Instituut 2017
Type: Persbericht
Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijs voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.
26/10/2017
Vlaming bewust van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Type: Persbericht
De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen om terras en tuin veilig en mooi te houden, hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in vorming en informatie over goed gebruik. Phytofar is blij te zien dat, volgens een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij, de meerderheid van de Vlaamse bevolking zich bewust is van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
16/10/2017
Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie
Type: Persbericht
Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. Het nieuwe rapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.  De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen Phytofar maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streven we naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.
01/09/2017
Phytofar zoekt antwoorden en duidelijkheid over toepassing van Europese spelregels in België
Type: Persbericht
1 september 2017 - Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg “productnormen”. Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard. Samenwerken op Europees niveau resulteert ook in diverse andere voordelen zoals het efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en personeel, én dus ook van uw belastinggeld. Een ander voordeel voor de burger is een sterk doorgedreven risicoanalyse gebaseerd op het voorzorgsprincipe door verschillende specialisten van Europese agentschappeni, de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten. Producenten en handel kunnen binnen dit kader innoveren, investeren en op de markt brengen. Consumenten profiteren hiervan onder de vorm van welvaart en welzijn.
18/07/2017
Ceci n'est pas du glyphosate
Type: Persbericht
U woont in Vlaanderen, werkt in Brussel, en heeft een buitenverblijf in Wallonië. Wat mag u doen met een glyfosaathoudende onkruidbestrijder?
20/06/2017
Glyfosaat, een objectieve analyse door de Belgische en Europese bevoegde overheden
Type: Persbericht
Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie die de onkruidbestrijder glyfosaat (en alle gewasbeschermingsmiddelen) echt wel is. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de analyses van de Belgische en Europese bevoegdheden.
21/03/2017
TOPPS Industrie van gewasbescherming werkt in ganse Europa aan waterkwaliteit
Type: Persbericht
Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om op een efficiënte manier de basisgrondstoffen voor onze voeding, zoals graan, te beschermen. De meeste gewassen worden in open lucht geteeld én beschermd tegen allerhande ziekten en plagen. Eén van de uitdagingen daarbij is het vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. De industrie van de gewasbeschermingsmiddelen benadrukt dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water thuishoren en wil dan ook via talrijke initiatieven vermijden dat de zeer strenge waternormen overschreden worden. Eén ervan is TOPPS dat op Europees niveau gecoördineerd wordt.
16/03/2017
Klaar om in de tuin te werken
Type: Persbericht
Velen herinneren zich nog vorig groeiseizoen. De vele regen van 2016 maakte het onderhoud van tuin en erf niet gemakkelijk. Een overvloed aan slakken die de moestuin en de bloemen opvraten en een zeer wisselvallige zomer met welig tierend onkruid. Zelfs als je zelf geen tuin had, kon je zelf vaststellen dat er heel wat kruid opschoot tussen het straatmeubilair. Veel mensen zochten dan ook naar de gepaste oplossing. Sommigen lieten er hun nachtrust voor om slakken in twee te knippen, anderen gaven de brui aan hun moestuin en fietsten naar de kruidenier of supermarkt voor hun verse groenten, en nog anderen liepen binnen bij hun tuincentrum voor hulp. Bij de tuincentra en de doe-het-zelf zaken is er de laatste tijd veel veranderd op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. En dus ook voor de klant en tuinliefhebber.
23/02/2017
Phytofar steunt de resolutie van het Europees Parlement die oproept tot een snellere toegang voor gewasbeschermingsmiddelen met laag risico
Type: Persbericht
Phytofar, de vereniging van de industrie van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, is ingenomen met de resolutie van het Europees Parlement om voor bepaalde biologische pesticiden met laag risico een snellere toegang tot de markt te vragen.
13/10/2016
Japanse bedrijven spelen belangrijke rol in onze voedselproductie
Type: Persbericht
Naar aanleiding van het Belgisch Staatsbezoek aan Japan, werd een ontmoeting georganiseerd tussen Japan Crop Protection Association (JCPA), de Japanse federatie van de gewasbeschermingsmiddelenproducenten en Phytofar, de Belgische sectorfederatie.
30/06/2016
Glyfosaat - Europese regels à la carte
Type: Persbericht
Vandaag besliste de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van glyfosaat te verlengen voor maximaal 18 maanden om zo de beoordeling van het ECHA af te wachten.
26/05/2016
Phytofar 75 jaar garantie voor veilige en betaalbare voeding, ook in de toekomst
Type: Persbericht
Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar! In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd.
05/08/2015
5 jaar restwater van spuittoestel zuiveren met Sentinel®
Type: Persbericht
5 jaar geleden startten Phytofar, Volsog en Inagro met het Sentinel-project. Verschillende loonsproeiers maakten gebruik van de Sentinel® om hun restwater van het spuittoestel te zuiveren. Zo werkten zij mee aan een betere waterkwaliteit en worden zij op de 39ste VOLSOG fytodag in de bloemetjes gezet.
30/06/2015
Verkoop biopesticiden stijgt met 64 percent
Type: Persbericht
Biopesticiden, ook natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen genoemd, zijn een diverse groep van middelen die zowel in de gangbare, biologische als geïntegreerde landbouw gebruikt worden. Op dit moment zijn ruim honderd biopesticiden op basis van een 30-tal werkzame bestanddelen toegelaten op de Belgische markt. De verkoop ervan steeg de voorbije 5 jaar (2010 – 2014) met ruim 64%.
26/09/2014
Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe CLP classificatie
Type: Persbericht
Naar jaarlijkse gewoonte heeft Phytofar ook dit jaar een communicatiecampagne opgestart om de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te sensibiliseren. Phytofar ontwikkelde een poster in verband met veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en een boekje over de nieuwe CLP classificatie.
28/01/2014
Phytofar verwelkomt de IPM-richtlijnen
Type: Persbericht
Tags: IPM
Phytofar ondersteunt de geïntegreerde gewasbescherming en ziet dit als een duurzame toekomst voor de land- en tuinbouw. Phytofar was actief betrokken in de vijf voorbereidende werkgroepen.
05/11/2013
Phytofar Instituut moedigt het onderzoek naar een duurzame landbouw verder aan met de Prijzen 2013
Type: Persbericht
Tags: duurzame landbouw , phytofar instituut
De Wetenschappelijke Raad van het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw reikt vandaag voor de zevende keer een prijs uit van € 7 500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw.De wetenschappelijke prijs is toegekend aan het project “PMV®-01 vaccinatiestrategie tegen schade door Pepinomozaïekvirus in de tomatenteelt”; de professionele prijs gaat naar het project “L’agriculture de conservation telle que pratiquée sur l’exploitation de Claude Henricot”.
02/05/2013
Verbod op 3 neonicotinoïden zal het bijenprobleem niet oplossen
Type: Persbericht
Gisteren besliste het beroepscomité van de Europese Commissie over de inperking van het gebruik van 3 neonicotinoïden. Phytofar betreurt de beslissing. EFSA, het Europese voedselveiligheidsagentschap, werkt momenteel aan nieuwe richtlijnen voor testprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen met het oog op het beschermen van bestuivers en bijen. Deze nieuwe, nog niet gepubliceerde normen, worden nu echter al pro-actief toegepast, zonder dat de industrie de kans kreeg bijkomende studies te leveren. Dit creëert een zeer onvoorspelbaar wettelijk kader en is nefast voor de innovativiteit en onderzoekszin van de sector.
21/03/2013
Neonicotinoïden en bijen - Geen Europees akkoord voor een verbod voor bepaalde toepassingen. Phytofar vraagt een proportionele benadering
Type: Persbericht
Het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van 3 neonicotinoïden (imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam) voor 2 jaar te verbieden voor bepaalde toepassingen op gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen, vond geen gekwalificeerde meerderheid tijdens de stemming van de 27 lidstaten afgelopen vrijdag 15 maart. Dit toont aan dat Europa alle beschikbare gegevens, ook de veldmonitoringsstudies en de risicobeperkende maatregelen die heel wat lidstaten al hebben ingevoerd, in acht zal moeten nemen om naar een proportionele beslissing te evolueren.
24/01/2013
Rapport bevestigt essentiële waarde van neonicotinoïde gewasbeschermingsmiddelen voor Europa
Type: Persbericht
Uit een rapport van het Humboldt Forum for Food and Agriculture blijkt dat als er geen neonicotinoïde zaadbehandelingen meer beschikbaar zouden zijn, de Europese economie een rechtstreekse schade van wel € 4,5 miljard zou lijden en dat dit zou leiden tot een verlies van minstens 50.000 banen in de landbouw in de hele EU, hoofdzakelijk in Oost-Europa. Op een termijn van vijf jaar zou de EU tot € 17 miljard kunnen verliezen en op lange termijn zou zij onder heel wat meer plagen te lijden hebben.
Eerste | Vorige | 1 / 2 | Volgende | Laatste | Ga naar