Residu's in ons voedsel?


Hoe zit het met residu's in ons voedsel?

Alle wetenschappelijke studies tonen aan dat het eten van groenten en fruit gezond is, ongeacht of ze afkomstig zijn van conventionele, geïntegreerde of biologische teelt. Eventuele minieme sporen van gewasbeschermingsmiddelen vormen een veel kleiner risico voor de menselijke gezondheid dan het eten van onvoldoende fruit en groenten.

De meeste gewasbeschermingsmiddelen laten geen residu achter op voedingsmiddelen omdat ze voor de oogst al zijn afgebroken of omdat ze niet op het gewas zelf worden toegepast (bvb. onkruidbestrijdingsmiddelen onder fruitbomen). Soms blijven er zeer kleine hoeveelheden achter op ons voedsel. Er wordt veel onderzoek gedaan om gegevens te verzamelen aan de hand waaraan een veilig residuniveau kan worden vastgesteld (Maximum Residue Level).  Het wassen en schillen van groenten en fruit verminderen de residu’s.
Voor elke stof bestaan analysemethoden die meten hoeveel residu eventueel achterblijft op het voedselgewas. Op deze manier kan getoetst worden wat veilig is voor mens, dier en milieu, maar ook of alle land- en tuinbouwproducten in de praktijk voldoen aan de normen.

In de EU worden jaarlijks tienduizenden monsters genomen ter controle van residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in voeding. De resultaten van 2008 zijn geruststellend: 96,5% van de 70.000 monsters voldoet aan de residunorm, 62.1% was zelfs helemaal residuvrij. Bij 2.2% van de monsters werden overschrijdingen gevonden van de norm. Dit houdt in dat de voedingsmiddelen niet verhandeld mogen worden (MRL = handelsnorm), maar het betekent niet dat er een direct risico is voor de volksgezondheid. Daarvoor geldt de ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname = toxicologische norm) als referentie, en deze ligt gemiddeld een factor 100 boven de MRL.

Meer info over het verschil tussen MRL en ADI vind je in de residubarometer

Meer lezen:
Europa: www.efsa.europa.eu
België: www.favv.be