R&D

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?


Doeltreffend, maar milieuvriendelijk

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt. De actieve stof bestrijdt het schadelijke insect, het onkruid, of de schimmel zonder een effect te hebben op andere niet-beoogde organismen. De ontwikkeling van nieuwe actieve stoffen is ook van essentieel belang om het optreden van resistentie te beheersen door af te wisselen tussen de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen.

Onderzoek en productontwikkeling

Het zoeken naar een nieuwe actieve molecule is echter slechts het begin van het lang ontwikkelingsproces. Voor elke actieve stof die uiteindelijk in het veld van een landbouwer belandt, worden er 39.000 andere buiten beschouwing gelaten. Dit omdat elke succesvolle molecule een hele reeks hindernissen moet overwinnen voor zij als gewasbeschermingsmiddel kan worden goedgekeurd.

De onderzoekers moeten zeker zijn dat ze in staat zullen zijn om de molecule in commerciële hoeveelheden te synthetiseren. Zij moet ook zo worden geformuleerd dat zij buiten het labo, in het veld, kan worden toegepast. Zo is de nieuwe molecule bijvoorbeeld misschien niet oplosbaar in water. Toch wordt de overgrote meerderheid van de gewasbeschermingsmiddelen in een waterige oplossing toegepast.

Terwijl de chemici aan deze problemen werken, testen biologen de doeltreffendheid van de molecule in het bestrijden van de beoogde plaag. Andere wetenschappers onderzoeken de toxicologie van de molecule en het gedrag in het milieu. Wordt zij snel afgebroken in de bodem? Blijven er residu's achter op het gewas?

Het is ook belangrijk om te weten welk effect de nieuwe molecule zou kunnen hebben op mensen, inclusief diegenen die in nauw contact komen met het product (zoals de fabrikanten, de personen die het middel toepassen en de consument). Hoe sneller dergelijke problemen kunnen worden vastgesteld en hoe sneller de molecule uit het onderzoeksprogramma kan worden geëlimineerd, hoe beter. Al deze onderzoeksgegevens worden verzameld om het dossier aan te maken dat dan op het einde van het ontwikkelingsproces bij de bevoegde overheden ter goedkeuring zal worden ingediend.

Om een gewasbeschermingsmiddel op de markt te kunnen brengen, besteden bedrijven gemiddeld ongeveer € 200 miljoen over een periode van 8 tot 10 jaar.