Presentaties

Crop Protection in Sustainable Food Production


  Op 30 mei 2017 was de Plantentuin van Meise het prachtige decor van de Algemene Vergadering van Phytofar. Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production.

Goedele Digneffe, voorzitter van Phytofar, kaderde in haar openingsspeech de bijdrage van onze industrie in een duurzame voedselproductie. Het gaat niet enkel over het verhogen van de opbrengst, niet enkel over de oogst “veilig stellen”, het is ook het verhogen van de kwaliteit van het eindproduct, het verlagen van de impact op het milieu en de gebruiker.  Een moderne voedselproductie is ook het intensiveren en verduurzamen van kennis en technologie, het zoeken naar synergieën. Niet alleen synergieën in teelttechnieken, maar ook tussen alle verschillende actoren: samenwerking en overleg tussen alle spelers in de voedselvoorziening leidt tot vooruitgang.

Een vertegenwoordiger van de federale minister van Landbouw Willy Borsus luisterde samen met de genodigden naar presentaties over de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen voor een duurzame en economisch gezonde landbouw. Steffen Noleppa van Humboldt Forum for Food and Agriculture (Duitsland) en professor Wannes Keulemans van Laboratory for Fruit Breeding and Biotechnology, KULeuven lieten verschillende actuele thema’s aan bod komen: circulaire economie, voedselverliezen, uitstoot van broeikasgassen en efficiënt water- en landgebruik.

In het aansluitend debat onder leiding van Jacques Van Outryve, journalist bij Boer&Tuinder, bleek dat er nood is aan eenvoudige en correcte communicatie naar overheid en groot publiek toe. Enkel zo kan duidelijk worden dat gewasbeschermingsmiddelen en veredeling van gewassen nodig zijn om voldoende gezond voedsel te produceren in België en in de wereld. De presentaties, filmpjes en foto’s zijn beschikbaar.


Foto's | Presentatie Steffen Noleppa | Presentatie Wannes Keulemans

Water use efficiency and water stewardship related to crop protection

    Op 28 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in Modave.
In de namiddag bezochten we de watergalerij van het belangrijkste waterstroomgebied van Vivaqua en daarna het kasteel van Modave, dat dateert uit de17e eeuw.
Het publiek gedeelte van de Algemene Vergadering had als thema "Water". Frank Van Oss modereerde een paneldebat met Jean-Pierre Destain, Bernard Decock, Eric Chauveheid en Kris Leemans.
Als gastspreker mochten we Tom Vereijken (European Water Stewardship) verwelkomen; Ellen Pauwelyn (Inagro) en Armelle Copus (PhytEauWal) gaven een presentatie over water stewardship.

Foto's
Presentatie Tom Vereijken    Presentatie Ellen Pauwelyn    Presentatie Armelle Copus

5 jaar geleden startten Phytofar, Volsog en Inagro met het Sentinel-project. 12 loonsproeiers in Oost- en West-Vlaanderen en verschillende proefcentra en bedrijven maakten reeds gebruik van de Sentinel om hun restwater van het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen te zuiveren. Zo werd er maar liefst 315 000 liter restwater verwerkt en kon meer dan 23 000 km waterlopen worden beschermd! (Foto's Inagro en Landbouwleven)

Persbericht
Presentatie "5 jaar Sentinel" 
   

  Phytofar gaf een presentatie op Green Expo, de vakbeurs voor de groenprofessional. 

Korte inhoud:
- de evolutie van gewasbeschermingsmiddelen (met de resultaten van de PRIBEL studie: impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu)
- veranderingen op wetgevend vlak (splitsing P & G, fytolicentie, CLP en federaal reductieprogramma) 
- toekomst van gewasbeschermingsmiddelen in Garden en Hobby (keuzevrijheid van de consument en IPM).

Presentatie

A vision for the future of Europe: 5 steps to promote innovation, competitiveness and sustainable production

  Op 15 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in de Martinushoeve in Zandvliet. In de namiddag bracht een boottocht ons langs de Antwerpse haven waar een gids ons vertelde over het belang van de logistieke ligging van België voor de agro-toeleveringsindustrie. ’s Avonds modereerde Jacques Van Outryve een paneldebat met Marc Ballekens, Jean-Paul Beens, Karolien Cools, Guido Van Wassenhove en Marc Sneyders.
Als gastspreker mochten we Jean Charles Bocquet, directeur-generaal van ECPA, the European Crop Protection Association, verwelkomen.

Foto’s
Presentatie Jean Charles Bocquet

 

Op 30 mei 2013 hield Phytofar haar Algemene Vergadering in de Ferme de La Ramée te Jodoigne.
Dit jaar stonden de begrippen ‘duurzaam’ en ‘intensief’ op het menu. Wat betekenen deze begrippen en kunnen ze gelijktijdig worden toegepast binnen de landbouw?

Als gastspreker mochten we Yves Leterme, Adjunct Secretaris-generaal van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling),  verwelkomen.

Foto’s (fotografie Herlinde Noppe en Phytofar)
Inleidend filmpje
Presentaties:
    presentatie Klaus Kötting
    presentatie Yves Leterme

            
Wonnen een gratis set luchtmengdoppen op Fructura:
Gert Costermans (Tienen), Melanie Wolfcarius (Gottem), Guido
Vets (Broechem), Geert Doucé (Kozen) en Dominique Libert (Heers).
Phytofar en pcfruit behaalden met het project 'Weg met de wolk' de 2e plaats in de Fructura Award! In het 'Weg met de wolk'-project worden de belangrijkste parameters van luchtmengdoppen getest om zo fruittelers te overtuigen van het nut en de goede werking van deze nieuwe generatie driftreducerende doppen. Met luchtmengdoppen spuit je grotere druppels, waardoor je geen wolk of spuitnevel ziet. Toch zijn ze even efficiënt als de klassieke werveldoppen.
Phytofar ontwikkelde ook een filmpje waarin 5 fruittelers die dit jaar de luchtmengdoppen uittesten op hun bedrijf getuigen over hun ervaringen.


Presentatie over de voordelen en de biologische werking van luchtmengdoppen
Bekijk het filmpje