Persberichten

18/07/2019
Overheid en industrie gezamenlijke aanpak van overschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Belgisch oppervlaktewater
In België worden er in het oppervlaktewater nog te vaak werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de toetsingswaarden overschrijden. De federale en regionale overheden én de industrie van gewasbeschermingsmiddelen werken nu samen om dit probleem structureel aan te pakken.
06/06/2019
Chronische fout in berichtgeving rond Europees bijendossier
De honingbij en andere bestuivers zorgden de voorbije weken en dagen voor de nodige commotie. Eerst was er een vraag vanuit de Europese Commissie aan de lidstaten of ze het Europese Voedselagentschap (EFSA) een mandaat mag geven om het ontwerp Bijenrichtsnoer (of het zogenaamde Bee Guidance Document) te herbekijken. Prompt werden berichten rondgestuurd dat Europa niets doet voor bijen en dat langdurige blootstelling aan een lage dosis gewasbeschermingsmiddelen niet meer getest moet worden. Momenteel loopt de Week van de Bij in Vlaanderen ten einde, wat traditioneel ook aanleiding geeft tot de nodige media-aandacht. Lees even verder en oordeel zelf!
17/05/2019
Algemene Vergadering Phytofar 2019 samen werken en samen communiceren!
Op 14 mei 2019 vond in Leuven de Algemene Vergadering van Phytofar plaats. Centraal thema: Welke rol speelt wetenschap nog in het toelaten van technologie op de Europese markt? Hoe verhouden industrieel en academisch onderzoek zich tegenover elkaar? Verzwakken ze het vertrouwen in “De wetenschap” bij het grote publiek of kunnen ze in het maatschappelijk debat dichter tot elkaar komen en dit vertrouwen juist versterken? Vele boeiende vragen waar de sector samen met haar gasten over discussieerde in het kader van gewasbescherming.
09/05/2019
De verkoop van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen in België (2011-2017)
Na de publicatie van de verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt, door de federale overheid, maakte Phytofar een analyse van de verkoop van de natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen in de periode 2011 – 2017. Daaruit blijkt dat 17% van de totale verkoop van de gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt, natuurlijke middelen zijn.
23/04/2019
Phytofar Instituut Deadline indienen dossiers – verlengd tot 31 mei 2019!
Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw werd opgericht in 2000 op initiatief van Phytofar, de Belgische Vereniging van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Het Instituut streeft naar objectieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie en wil op die manier bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw met oog voor ieders welzijn. Tweejaarlijks reikt het Phytofar Instituut een professionele en een wetenschappelijke prijs uit aan een Belgisch onderzoeksteam voor hun innoverend werk in het kader van een duurzame landbouw. In 2015 introduceerde het Instituut een derde prijs waarbij het beste doctoraatswerk wordt bekroond.
04/04/2019
Lid Phytofar genomineerd voor essenscia Innovation Award 2019
De tweejaarlijkse essenscia Innovation Award is de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in België. Met deze vierde editie wil essenscia, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, de vele innovaties in de Belgische industrie in de kijker zetten en bedrijven aanmoedigen om te blijven investeren in duurzame producten en processen. De winnaar van de essenscia Innovation Award ontvangt een geldprijs van 30.000 euro. Mithra won de essenscia Innovation Award 2019 met anticonceptiepil van de nieuwste generatie.
25/03/2019
Klaar om in de tuin te werken Callcenter en fabrikanten geven alle nodige informatie.
Daar is de lente! En daar begint het werk in de tuin! Phytofar, de vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wil iedereen graag een fijne lente wensen. Zoek je producten om je gazon in topconditie te brengen en te houden? Wil je een handige, milieuvriendelijke val voor een eenvoudige controle van de buxusmot op je buxusplanten? Probeer je na het schoffelen en aanbrengen van een laag schors, nog een milieuvriendelijke onkruidbestrijder te vinden? In elk geval, wij staan je met raad en daad bij!
01/03/2019
Grondwettelijk Hof geeft duidelijk signaal gewesten mogen federale bevoegdheden niet uithollen, ook niet voor gewasbeschermingsmiddelen!
In twee arresten van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof duidelijke bakens uitgezet wat betreft de interactie tussen de bevoegdheid van de federale overheid over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en de bevoegdheden van de gewesten over milieu anderzijds.
21/02/2019
Le Pacte wallon de Solutions
De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”. Phytofar is één van de deelnemende partners!
17/01/2019
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen
Gisteren vond de plenaire stemming over het eindrapport van het “PEST”- comité (ivm de toelatingsprocedures voor pesticiden) in het Europese parlement plaats. Als industrie hebben wij ons geëngageerd om ons positief in te zetten voor het proces van het PEST-comité. We hebben heel duidelijk de kritiek op ons gehoord en als industrie zullen we nadenken over hoe we deze zorgen verder kunnen aanpakken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid – beleidsmakers, experten, NGO's en de agro-voedingsindustrie - om het vertrouwen van de Europese burgers in het voedsel dat zij eten te versterken en niet te ondermijnen. Transparantie kan helpen om dit vertrouwen te bevorderen, maar alleen in een omgeving die daar correct mee omgaat. Phytofar erkent de moeilijke evenwichtsoefening van de co-rapporteurs over een dergelijke controversiële kwestie.
26/09/2018
Verbod op synthetische onkruidbestrijders Phytofar wil een coherent beleid
Vandaag heeft de federale regering een koninklijk besluit gepubliceerd dat synthetische onkruidbestrijders voor niet-professioneel gebruik verbiedt. Dat wil zeggen dat je in België geen onkruidbestrijders meer zal mogen kopen en gebruiken die “synthetisch” of “niet van natuurlijke oorsprong” zijn. Het gaat onder meer over onkruidbestrijders voor je gazon, meststoffen met onkruidverdelgers, en onkruidverdelgers met glyfosaat (waarvan het gebruik al verboden was in de verschillende regio’s). Alleen professionele tuinaannemers zullen deze producten dan nog kunnen kopen en in jouw tuin gebruiken. Phytofar betreurt deze eenzijdige en discriminerende beslissing, die indruist tegen het Europees recht en die de coherentie van het toelatingssysteem van producten in België in het gedrang brengt. Phytofar keurt ook het gebrek aan communicatie en overleg met de betrokken sectoren af.
30/05/2018
Week van de Bij - Bijen en gewasbeschermingsmiddelen tips voor imkers en landbouwers
Brussel, 30 mei 2018 - Met de start van het landbouwseizoen zijn er terechte én onterechte meldingen over bijensterfte door gewasbeschermingsmiddelen. In slechts twee van de zestien gevallen van acute bijensterfte die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tussen 2013 en 2017 onderzocht, werd een verband gevonden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Toch wil Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, imkers helpen bij het inschatten van het probleem en landbouwers bij het voorkomen ervan.
30/03/2018
Correcte gewasbescherming, ook in je tuin!
Met de eerste lentezon duikt iedere tuinliefhebber terug de tuin in. Ook een particulier moet gewasbescherming op een correcte manier toepassen. Daarom geeft Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, bij de start van het seizoen goede raad aan de consument!
05/03/2018
Aantal bijenkorven in België terug op niveau van 50 jaar geleden maar parasitaire mijt Varroa destructor blijft belangrijkste bijenprobleem.
Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid FAVV lanceerde in het najaar van 2016 “HealthyBee”, een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid. De studie toont aan dat de Varroa-mijt sinds 1976, de grootste oorzaak is van de bijensterfte in België. En ook al werden er in de jaren ‘90 gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden) geïntroduceerd, er blijft een positieve evolutie van het aantal bijenkorven.
15/12/2017
Fyteauscan Wallonië gelanceerd
Waalse landbouwers gebruiken vanaf nu een aanvullend instrument om te voorkomen dat ze oppervlaktewater vervuilen door gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf: de Fyteauscan. Deze digitale tool is ontwikkeld door Phytofar, Inagro en PROTECT'eau en detecteert vervuilingsrisico's en biedt advies op maat aan boeren. Fyteauscan Wallonie werd op 15 december gelanceerd in de intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), een drinkwaterzuiveringsinstallatie in Ans.
01/12/2017
Goedkeuring glyfosaat
Op 27 november 2017 besliste de Europese Unie om de goedkeuring van de actieve stof glyfosaat te verlengen voor 5 jaar. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor de gewasbeschermingsindustrie, is Phytofar toch teleurgesteld dat ondanks het overweldigende wetenschappelijk bewijs, de goedkeuring slechts verlengd wordt voor 5 jaar. Het wetenschappelijk procedé wordt ondermijnd door emotie en electorale overwegingen en dit is een verontrustende evolutie.
29/11/2017
Prijsuitreiking Phytofar Instituut 2017
Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijs voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.
26/10/2017
Vlaming bewust van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen om terras en tuin veilig en mooi te houden, hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in vorming en informatie over goed gebruik. Phytofar is blij te zien dat, volgens een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij, de meerderheid van de Vlaamse bevolking zich bewust is van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
16/10/2017
Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie
Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. Het nieuwe rapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.  De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen Phytofar maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streven we naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.
01/09/2017
Phytofar zoekt antwoorden en duidelijkheid over toepassing van Europese spelregels in België
1 september 2017 - Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg “productnormen”. Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard. Samenwerken op Europees niveau resulteert ook in diverse andere voordelen zoals het efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en personeel, én dus ook van uw belastinggeld. Een ander voordeel voor de burger is een sterk doorgedreven risicoanalyse gebaseerd op het voorzorgsprincipe door verschillende specialisten van Europese agentschappeni, de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten. Producenten en handel kunnen binnen dit kader innoveren, investeren en op de markt brengen. Consumenten profiteren hiervan onder de vorm van welvaart en welzijn.
18/07/2017
Ceci n'est pas du glyphosate
U woont in Vlaanderen, werkt in Brussel, en heeft een buitenverblijf in Wallonië. Wat mag u doen met een glyfosaathoudende onkruidbestrijder?
20/06/2017
Glyfosaat, een objectieve analyse door de Belgische en Europese bevoegde overheden
Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie die de onkruidbestrijder glyfosaat (en alle gewasbeschermingsmiddelen) echt wel is. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de analyses van de Belgische en Europese bevoegdheden.
21/03/2017
TOPPS Industrie van gewasbescherming werkt in ganse Europa aan waterkwaliteit
Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om op een efficiënte manier de basisgrondstoffen voor onze voeding, zoals graan, te beschermen. De meeste gewassen worden in open lucht geteeld én beschermd tegen allerhande ziekten en plagen. Eén van de uitdagingen daarbij is het vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. De industrie van de gewasbeschermingsmiddelen benadrukt dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water thuishoren en wil dan ook via talrijke initiatieven vermijden dat de zeer strenge waternormen overschreden worden. Eén ervan is TOPPS dat op Europees niveau gecoördineerd wordt.
16/03/2017
Klaar om in de tuin te werken
Velen herinneren zich nog vorig groeiseizoen. De vele regen van 2016 maakte het onderhoud van tuin en erf niet gemakkelijk. Een overvloed aan slakken die de moestuin en de bloemen opvraten en een zeer wisselvallige zomer met welig tierend onkruid. Zelfs als je zelf geen tuin had, kon je zelf vaststellen dat er heel wat kruid opschoot tussen het straatmeubilair. Veel mensen zochten dan ook naar de gepaste oplossing. Sommigen lieten er hun nachtrust voor om slakken in twee te knippen, anderen gaven de brui aan hun moestuin en fietsten naar de kruidenier of supermarkt voor hun verse groenten, en nog anderen liepen binnen bij hun tuincentrum voor hulp. Bij de tuincentra en de doe-het-zelf zaken is er de laatste tijd veel veranderd op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. En dus ook voor de klant en tuinliefhebber.
23/02/2017
Phytofar steunt de resolutie van het Europees Parlement die oproept tot een snellere toegang voor gewasbeschermingsmiddelen met laag risico
Phytofar, de vereniging van de industrie van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, is ingenomen met de resolutie van het Europees Parlement om voor bepaalde biologische pesticiden met laag risico een snellere toegang tot de markt te vragen.
13/10/2016
Japanse bedrijven spelen belangrijke rol in onze voedselproductie
Naar aanleiding van het Belgisch Staatsbezoek aan Japan, werd een ontmoeting georganiseerd tussen Japan Crop Protection Association (JCPA), de Japanse federatie van de gewasbeschermingsmiddelenproducenten en Phytofar, de Belgische sectorfederatie.
30/06/2016
Glyfosaat - Europese regels à la carte
Vandaag besliste de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van glyfosaat te verlengen voor maximaal 18 maanden om zo de beoordeling van het ECHA af te wachten.
26/05/2016
Phytofar 75 jaar garantie voor veilige en betaalbare voeding, ook in de toekomst
Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar! In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd.
05/08/2015
5 jaar restwater van spuittoestel zuiveren met Sentinel®
5 jaar geleden startten Phytofar, Volsog en Inagro met het Sentinel-project. Verschillende loonsproeiers maakten gebruik van de Sentinel® om hun restwater van het spuittoestel te zuiveren. Zo werkten zij mee aan een betere waterkwaliteit en worden zij op de 39ste VOLSOG fytodag in de bloemetjes gezet.
30/06/2015
Verkoop biopesticiden stijgt met 64 percent
Biopesticiden, ook natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen genoemd, zijn een diverse groep van middelen die zowel in de gangbare, biologische als geïntegreerde landbouw gebruikt worden. Op dit moment zijn ruim honderd biopesticiden op basis van een 30-tal werkzame bestanddelen toegelaten op de Belgische markt. De verkoop ervan steeg de voorbije 5 jaar (2010 – 2014) met ruim 64%.
Eerste | Vorige | 1 / 2 | Volgende | Laatste | Ga naar