Over Phytofar


 
Vertrouwen bouwen in veilige en duurzame gewasbeschermingsoplossingen.

Phytofar ijvert voor een duurzame landbouw en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en promoot daartoe de goede praktijken. Phytofar is de ambassadeur van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en richt zich naar alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, zowel de professionelen als het grote publiek.

De leden van Phytofar brengen gewasbeschermingsmiddelen op de markt voor de professionele landbouw, de professionele gewasbescherming buiten de landbouw (groenvoorzieners, groendiensten van gemeenten, tuinaannemers,...) en voor het grote publiek dat zijn (moes)tuin wil beschermen.

De Phytofar-medewerkers antwoorden graag op je vragen of opmerkingen.
Ons adres en algemeen telefoon- en faxnummer vind je onderaan in de groene balk. Lees meer om te ontdekken in welke onderwerpen onze medewerkers gespecialiseerd zijn. Je kan ze hier contacteren per mail.

Phytofar streeft naar vertrouwen in de landbouwsector. Wij willen open en transparant zijn over onze doelstellingen en activiteiten bij de promotie van moderne landbouwmethoden die van cruciaal belang zijn voor de bescherming van onze gewassen, onze gezondheid en het milieu.