Missie


Gezond en veilig voedsel voor iedereen


  Onze wereld staat voor een aantal belangrijke uitdagingen op het vlak van de voedsel- en watervoorziening, het gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen, het landgebruik en de gezondheid van haar bevolking. Gewasbeschermingsmiddelen zijn essentieel om door middel van een optimaal land- en watergebruik gezond en veilig voedsel te produceren voor een steeds stijgende wereldbevolking.

Ons innovatief onderzoek draagt door de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen bij tot een duurzame ontwikkeling van onze wereld. Phytofar streeft zeer actief naar een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.