Missie


Visie, missie en waarden van PHYTOFAR

Onze visie:
  • Vertrouwen bouwen in veilige en duurzame gewasbeschermingsoplossingen
    • Een sleutelsector zijn bij het produceren van betaalbare gewassen van goede kwaliteit waarbij zo weinig mogelijk verliezen worden geleden en de ecologische voetafdruk minimaal is in een gezonde leefomgeving
    • Een betrouwbare partner zijn in het maatschappelijk debat
Onze missie:
  • Phytofar staat voor innovatieve gewasbeschermingsoplossingen die aan de basis liggen van wereldwijde duurzaamheid voor de mens, de planeet en de welvaart, aangepast aan de lokale behoeften in diverse landbouwsystemen en op boerderijen van verschillende omvang
Onze waarden:
  • Wetenschap als fundament voor beleid
  • Open dialoog
  • Veiligheid voor mens en planeet