Links

België

Erkenningen en wetgeving van gewasbeschermingsmiddelen - Fytoweb
www.fytoweb.be

Federale Overheidsdienst Gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - FOD VVVL
www.health.fgov.be

Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - FAVV
www.favv.be

De Vereniging van de Distributeurs van Gewasbeschermingsmiddelen - Phytodis
www.phytodis.be

PhytoTrans
http://www.phytotrans.be

Volsog (Verbond van Oud-Leerlingen school voor Sproei-Ondernemers Gent)
www.volsog.be 

Website met info over aardappelcysteaaltje en lijst met resistente rassen
www.nematoden.be


Europees en internationaal

Biobed website
www.biobeds.org 

TOPPS website 
www.topps-life.org

European Food Safety Authority - EFSA
www.efsa.europa.eu

Europese Commissie: Gewasbescherming
www.ec.europa.eu/food/plant/protection

Europese Commissie: Database met Maximale Residu Limieten (MRL's)
www.ec.europa.eu/sanco_pesticides/public

Pesticide Information - following the pesticide debate
www.pesticideinformation.eu

European Crop Protection Association - ECPA
www.ecpa.eu

Global Plant Science Industry Federation - CropLife International
www.croplife.org

De Nederlandse Brancheorganisatie van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie - Nefyto
www.nefyto.nl

L'Union française des Industries de la Protection des Plantes - UIPP
www.uipp.org

Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces publics - UPJ
http://www.upj.fr/

Deutsche Industrieverband Agrar - IVA
www.iva.de