Leefmilieu

Water    |    Biodiversiteit    |    Bijen
Mondiaal hebben we te maken met een stijgende vraag naar water. 
De landbouw verbruikt wereldwijd 70% van het opgeslagen regenwater en vormt daarom een belangrijk onderdeel van de oplossing om de schaarsheid aan water in te perken. 

België heeft de voorbije jaren vooruitgang geboekt op vlak van de waterkwaliteit, maar toch blijft er nog een lange weg af te leggen om in 2015 proper water te bekomen. 

Wij staan voor een cruciale uitdaging: hoe komen we tot een gezond evenwicht tussen het verhogen van de voedselproductie en het behoud van de biodiversiteit in de natuur?

Er zijn 2 opties om te voldoen aan de stijgende voedselvraag:
1) beboste grond, of grond waar andere waardevolle ecosystemen groeien, in productie brengen 
2) de voedselproductie op gronden die al bebouwd worden op een duurzame manier verhogen en tegelijkertijd maatregelen invoeren om de biodiversiteit in niet-bebouwde habitatgebieden te bevorderen.  


     Gewasbeschermings-middelen worden grondig getest op het risico voor bijen voor ze op de markt komen.
Ook na de erkenning blijft de industrie het gebruik opvolgen en waar nodig worden aanbevelingen gecommuniceerd.
Een voorbeeld hiervan zijn de aangepaste aanbevelingen voor zaaizaadbehandeling.
Hier vind je eveneens de poster met tips voor bijen-vriendelijk spuiten die PROCLAM en Phytofar samen opstelden.