Informatie


  Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België. Om het met de woorden van de auteur zelf te zeggen:

“Dit boek is bedoeld als een hommage aan de velen, sommigen allicht al bijna vergeten, die al die jaren aan de kar hebben getrokken. De velen wier voortschrijdend inzicht er gisteren, vandaag en zeker ook morgen voor zorgt dat u en ik vertrouwen kunnen hebben in onze voeding, en in onze land- en tuinbouw.”

Phytofar heeft al vele interessante presentaties gegeven. Indien je ze wil herbekijken dan kan dit hier.

  Phytofar informeert en sensibiliseert alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen over hoe er correct dient omgegaan te worden met deze middelen. Daarvoor ontwerpen we jaarlijks een folder, poster of sticker met tips voor een goed gebruik. Aandachtig het etiket lezen, het dragen van beschermende kledij, het vermijden van puntvervuiling,..
Je vindt adviezen terug voor alle belangrijke aspecten die gepaard gaan met het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen.

De activiteitenrapporten van Phytofar bevatten alle relevante info over de Belgische gewasbeschermingswereld, vertellen je hoe de gewasbeschermingsindustrie aankijkt tegen de nieuwe reglementeringen, wat het nut is van gewasbeschermingsmiddelen in de moderne landbouw en nog veel meer.  

Hier vind je de links naar de websites van de Europese en Belgische instanties, en andere nationale en internationale federaties.