Info voor deelnemers

De volgende Prijsuitreiking van het Phytofar Instituut vindt plaats op 19 november 2019.

Meedingen naar de prijs kan door een dossier in te dienen dat het initiatief omschrijft. De prijs bedraagt € 7.500 voor de professionele en de wetenschappelijke prijs, en € 1.500 voor de doctoraatsprijs (*) en wordt op 19 november 2019 uitgereikt in het Academiënpaleis in Brussel in aanwezigheid van een aantal prominente gasten.
(*): bruto bedrag 

Canvas voor dossier Phytofar Instituut Prijs: 

Algemeen:
Max 12 pagina’s$0$0in Nederlands of Frans een innoverend onderwerp dat over duurzaam gebruik in de landbouw handelt, met een link naar gewasbeschermingsmiddelen het mag een gefinancierd project betreffen (IWT, FWO, FOD,…) maar cofinanciering van de fytofarmaceutische sector mag max. 49% bedragen. 

Voorbeeld indeling:
  • Samenvatting (10-tal regels)
  • Inleiding / doelstelling
  • Beschrijving van methode / systeem / toestel 
  • Resultaten (hoe draagt het bij tot een duurzamere landbouw) + praktijkvooruitzichten
  • Conclusies
Als bijlage:
  • Beknopte CV van de auteurs / projectpartners
  • Adresgegevens (telefoon, email, adres)
  • 2 kwalitatieve en relevante foto’s (> 3 MB)
Andere bepalingen
  • Bedrijven die lid zijn van Phytofar of lid kunnen worden, alsook het personeel van die bedrijven en van Phytofar zijn uitgesloten van deelname.
Stuur je dossier naar: info@phytofar.be

Specifieke voorwaarden voor Doctoraatsprijs: