Home

Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen. Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.
De Europese verenigingen CEMAen ECPA lanceerden een project om water te beschermen tegen besmetting met gewasbeschermingsmiddelen: het STEP-Water of Sprayer Technology Protecting Water Project.    
CEMA (European Agricultural Machinery) en ECPA (European Crop Protection Association) zijn van mening dat het voorkomen van verontreiniging van water door gewasbeschermingsmiddelen, een belangrijke vereiste is om de toekomst van moderne landbouwpraktijken te beschermen. Technologische kenmerken van sproeiers zijn belangrijke factoren die boeren in staat stellen om waterverontreiniging tot een minimum te beperken .De afgelopen tien jaar waren er veel technische verbeteringen om boeren te helpen te voldoen aan de wettelijke vereisten of hen zelfs voor te blijven. Een samenwerking tussen CEMA en ECPA resulteerde in een nieuwe online tool. Het helpt boeren om eenvoudig de belangrijkste relevante kenmerken voor een nieuwe spuitmachine te identificeren, of om een bestaande spuitmachine aan te passen. De aanbevolen maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen zullen bijdragen aan de verbetering van het milieu terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen wordt gewaarborgd om de Europese voedselproductie en het inkomen van de boeren veilig te stellen.

Met het nieuwe project en de nieuwe website worden fabrikanten, dealers, adviseurs, landbouwers en autoriteiten bewust gemaakt van hoe de configuratie en het gebruik van spuitmachines de risico's kunnen verminderen. Het project biedt informatie over de vereisten voor sproeiers om te voldoen aan de geharmoniseerde normen en om verdere state-of-the-art oplossingen te schetsen. Het helpt boeren en adviseurs om de juiste vragen te stellen bij de aankoop of upgrade van een spuitmachine.

Bekijk de STEP-Water en TOPPS website!


©Honeybee Valley
De laatste tijd was het wel vaker in het nieuws: een grote exotische wesp bedreigt onze inheemse bijen. Het gaat over de Aziatische hoornaar, die ergens sinds 2016 vanuit Frankrijk in ons land is aanbeland en sindsdien aan een opmars bezig is. Dit insect jaagt op bijen aan de ingang van de kast. Als de bijen in de kast voldoende verzwakt zijn, gaat de exoot ook in de kast bijen en broed roven om haar nakomelingen mee te voeden. Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer andere voedselbronnen schaars worden. De Aziatische hoornaar kan ook virusziekten overdragen op bijen.
Tot dusver was de Varroa-mijt (Varroa destructor) de belangrijkste oorzaak van bijensterfte. Naast deze intussen algemeen voorkomende “exotische” mijt, heeft de imker er dus nu een zorg bij. Het begon met  één gedetecteerde nest in Wallonië in 2016, en in Vlaanderen in 2017. Nu is er al sprake van ongeveer 150 meldingen en tientallen nesten in België. De Aziatische hoornaar staat op de Europese lijst van exoten die moeten bestreden worden.

Zoals steeds vraagt de bestrijding een geïntegreerde aanpak. Het handmatig verwijderen van nesten tussen zonsondergang en zonsopgang en vervolgens door verhitting of bevriezing de bewoners van de kolonie doden is zeer effectief. Vaak hangen de nesten hoog in de bomen of op moeilijk bereikbare plaatsen. Met het vallen van de bladeren zijn de grote nesten goed waar te nemen. Dan worden insecticiden ingezet om de wespen op een veilige en efficiënte manier te doden en te verwijderen.
Er zijn ook vele inheemse nuttige wespen, zoals de inheemse Europese hoornaar. Dus vooraleer in het wilde weg wespen(nesten) te vernietigen, best eerst een vakman raadplegen!

Help de imkers en contacteer :
 • Voor nesten in Vlaanderen: Honeybee Valley via dit e-mailadres.
 • Voor nesten in Wallonië: de brandweer in jouw buurt.Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw werd opgericht in 2000 op initiatief van Phytofar, de Belgische Vereniging van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Het Instituut streeft naar objectieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie en wil op die manier bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw met oog voor ieders welzijn.
 • Wetenschappelijke prijs: € 7 500
 • Professionele prijs: € 7 500
 • Doctoraatsprijs: € 1 500
Persbericht (PDF)


  Phytofar vzw, de sectororganisatie van producenten en toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen, wil haar team versterken. Wij zijn daarom op zoek naar een expert in Landbouwbeleid en Stakeholders Affairs. Bent u een geboren netwerker met een analytische aanpak?


Wij hebben een interessante job voor u :

Expert in Landbouwbeleid en Stakeholders Affairs

 
 
Brussel, 26-9-18 - Vandaag heeft de federale regering een koninklijk besluit gepubliceerd dat synthetische onkruidbestrijders voor niet-professioneel gebruik verbiedt. Dat wil zeggen dat je in België geen onkruidbestrijders meer zal mogen kopen en gebruiken die “synthetisch” of “niet van natuurlijke oorsprong” zijn. Het gaat onder meer over onkruidbestrijders voor je gazon, meststoffen met onkruidverdelgers, en onkruidverdelgers met glyfosaat (waarvan het gebruik al verboden was in de verschillende regio’s). Alleen professionele tuinaannemers zullen deze producten dan nog kunnen kopen en in jouw tuin gebruiken. Phytofar betreurt deze eenzijdige en discriminerende beslissing, die indruist tegen het Europees recht en die de coherentie van het toelatingssysteem van producten in België in het gedrang brengt. Phytofar keurt ook het gebrek aan communicatie en overleg met de betrokken sectoren af.

Download hier het persbericht.

Een fytolicentie Ps is vereist voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de volgende werkzame stoffen:
 • Aluminiumfosfide
 • Dazomet
 • Magnesiumfosfide
 • Metam-kalium
 • Metam-natrium
 • Sulfurylfluoride
De fytolicentie Ps wordt altijd toegekend voor een bepaalde werkzame stof.
Om een fytolicentie Ps te bekomen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: minstens 21 jaar oud zijn, beschikken over een fytolicentie P2 of P3 en slagen voor het examen fytolicentie Ps.

De examens zullen in 2019 worden georganiseerd op de volgende dagen:
 • 24 januari 2019: Franstalig
 • 28 januari 2019: Nederlandstalig
 • 31 januari 2019: Nederlandstalig
 • 6 februari 2019: Franstalig
 • 11 februari 2019: Nederlandstalig
 • 14 februari 2019: Nederlandstalig
Meer informatie over de fytolicentie Ps is beschikbaar op Fytoweb.
   

In België coördineert AgriRecover de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen uit de professionele sector. De inzamelactie 2018 is van start gegaan!
Jaarlijks organiseert AgriRecover in september/oktober/november op meer dan 170 inzamelpunten een ophaaldag voor lege verpakkingen. Deze inzamelpunten worden ingericht bij bepaalde verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen. De verpakkingen, waarop het logo van AgriRecover staat, worden er opgehaald en later gerecycleerd tot bijvoorbeeld elektriciteitsbuizen.

Waar, wanneer en hoe er ingezameld wordt, lees je op de website van Agrirecover. Je vindt vast en zeker ook een inzamelpunt in jouw buurt! Als particulier breng je je lege verpakkingen naar het containerpark.
   

 
 
Wil je meer weten over mogelijke samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden tussen Vlaanderen en Wallonië? Ben je actief op het gebied van duurzame chemie? Dan is dit evenement iets voor jou!

In het kader van de samenwerking tussen Wallonië en Vlaanderen staat op 28 september a.s. een projectworkshop gepland, in Edegem van 9u00 tot 14u00. Je bent van harte welkom om de workshop bij te wonen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor financiering tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Bovendien krijg je de kans om B2B-bijeenkomsten in te plannen en potentiële projectpartners te ontmoeten.

Programma en registratieOp 5 juni 2018 verzamelde het kruim van de gewasbeschermingsmiddelensector in Tubize voor de Algemene Vergadering van Phytofar. 130 genodigden luisterden naar de energieke presentatie van Gil Rivière-Wekstein, auteur van het boek “Panique dans l’assiette’, over de paniek die mensen hebben als het over hun voeding gaat. En dit terwijl ons voedsel nog nooit ze kwalitatief, gezond en gecontroleerd was. In het aansluitend debat onder leiding van Indra De Witte, werden voedselverliezen in de landbouw en in de voedselketen onder de loep genomen.


Landbouwer Jean-Pierre Van Puymbrouck ziet een belangrijke taak voor zijn collega’s: de deuren van hun bedrijf opengooien en iedereen laten beseffen hoeveel moeite het kost om kwalitatieve producten op de markt te brengen. Ook studenten, de politici van morgen, moeten volgens Jean-Pierre meer geïnformeerd worden over de landbouw.

Volgens Romain Cools (FVP House) heeft de consument altijd gelijk en zal de landbouw hem geven wat hij wil. Innovaties moeten partijen samenbrengen om tot zo tot duurzame oplossingen te komen. De kleinere verpakkingen van aardappelen bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat voedselverlies bij de consument verminderd wordt.

Inge Arents vertelde dat Flanders’ Food inzet op innovatie in de voedselketen waarbij samenwerking met de landbouwers cruciaal is. Terug naar vroeger? Dat kan, maar we moeten genoeg voedsel, van zeer goede kwaliteit kunnen blijven leveren. En dan zorgen efficiëntere gewasbeschermingsmiddelen, verbeterde bewaartechnieken en verpakkingen, ervoor dat wij in België de luxe hebben om heel het jaar door bijna alles te kunnen eten.

Sami Hemdane (Comeos), verklaarde dat sinds enkele jaren de “Ketenroadmap Voedselverlies” verschillende samenwerkingsprojecten heeft lopen om het voedselverlies te verminderen. De consument stelt zich vragen over de afkomst en de prijs van zijn voeding, en de retailsector moet daar op inspelen. Daarbij is internationaal denken, om de Belgische markt sterk te houden, zeker noodzakelijk.

Veerle Mommaerts sprak in naam van Phytofar. Gewasbeschermingsmiddelen spelen een rol in het reduceren van voedselverlies: door het beperken van verlies van kwantiteit en kwaliteit. In de toekomst zullen we verschillende complementaire landbouwsystemen hebben. Volgens Veerle is er niet één soort consument, en de sector moet dus een oplossing bieden voor alle markten en alle duurzame landbouwsystemen.

Intredend Phytofar-voorzitter Damien Viollet riep op tot meer samenwerking tussen de verschillende landbouwsystemen, om zo tot meer diverse oplossingen te komen voor de problemen van plagen, ziekten en voedselverlies.

Secretaris-generaal Peter Jaeken kondigde aan dat Phytofar een overleg zal opstarten tussen landbouworganisaties, de voedingssector en de gewasbeschermingssector om uitdagingen in de voedselketen op te volgen. Hij sloot af met een overzicht van de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar en hij bedankte Goedele Digneffe hartelijk voor haar engagement als voorzitter van Phytofar.

Sfeerbeelden

    Brussel, 30 mei 2018 - Met de start van het landbouwseizoen zijn er terechte én onterechte meldingen over bijensterfte door gewasbeschermingsmiddelen. In slechts twee van de zestien gevallen van acute bijensterfte die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tussen 2013 en 2017 onderzocht, werd een verband gevonden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Toch wil Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, imkers helpen bij het inschatten van het probleem en landbouwers bij het voorkomen ervan.

Persbericht (pdf)

    Het Europese SCOPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) keurde de uitbreiding van het verbod op 3 neonicotinoïden goed. De Europese en Belgische associaties voor gewasbeschermingsmiddelen ECPA en Phytofar, betreuren dit besluit.

Aangezien er op 17 mei een uitspraak van het Hof van Justitie wordt verwacht in verband met een eerdere ban van neonicotinoïden (in 2013), is dit een voorbarig, ongewenst, maar niet geheel onverwacht besluit.  Het is jammer dat er een besluit werd genomen om het gebruik van stoffen die van zo'n enorm belang zijn voor de landbouw in Europa verder te beperken en dat zo'n besluit ook in directe tegenspraak is met de conclusies uit recente rapporten van het Franse ANSES en het Europese JRC over de beschikbaarheid en uitvoerbaarheid van alternatieven.  De Europese landbouw zal de dupe worden van dit besluit.  Misschien niet vandaag, misschien niet morgen, maar op termijn zullen de besluitvormers het duidelijke effect zien van het afschaffen van een essentieel instrument voor boeren en de Europese voedselproductie.

    Met de eerste lentezon duikt iedere tuinliefhebber terug de tuin in. Ook een particulier moet gewasbescherming op een correcte manier toepassen. Daarom geeft Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, bij de start van het seizoen goede raad aan de consument!

Persbericht: 'Correcte gewasbescherming, ook in je tuin!'
   

    Brussel, 26-03-18. Vandaag bevestigden 23 gewasbeschermingsbedrijven die actief zijn op de Europese markt, hun toezegging om de veiligheidsgegevens van hun producten meer toegankelijk te maken. De industrie beoogt een grotere transparantie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

De toezegging is een antwoord op een duidelijke vraag vanuit de samenleving om de veiligheidsgegevens gemakkelijker toegankelijk te maken voor het publiek, om meer transparantie te bieden en om het vertrouwen in het goedkeuringsproces te vergroten. De individuele bedrijven zullen de toegang tot deze veiligheidsgegevens voor niet-commerciële doeleinden verstrekken.

"We hebben de bezorgdheid horen uiten door de samenleving. We willen dat mensen zien dat we echt luisteren en actie ondernemen om hun zorgen weg te nemen. Dit was een voor de hand liggende stap. We willen dat consumenten en politici zien dat we niets te verbergen hebben. "- zei Jean-Philippe Azoulay, directeur-generaal van European Crop Protection Association ECPA.

Als onderdeel van het initiatief heeft ECPA een website gelanceerd om uit te leggen welke gegevens nodig zijn om een bestrijdingsmiddel te registreren en waar die gegevens te vinden zijn. De website legt ook uit wat wordt bedoeld met vertrouwelijke bedrijfsinformatie (CBI) en hoe CBI de ontwikkeling van duurzame gewasbeschermingsinnovaties faciliteert.

Ook Phytofar is vastbesloten om proactief gesprekken te blijven voeren met alle belanghebbenden om het bestaande regelgevingsproces en de veiligheid, werkzaamheid en voordelen van gewasbeschermingsproducten uit te leggen.

Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid FAVV lanceerde in het najaar van 2016 “HealthyBee”, een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid. De studie toont aan dat de Varroa-mijt sinds 1976, de grootste oorzaak is van de bijensterfte in België. En ook al werden er in de jaren ‘90 gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden) geïntroduceerd, er blijft een positieve evolutie van het aantal bijenkorven.

Persbericht (PDF)
   

Glyfosaat was één van de onderwerpen die de Europese agenda het voorbije jaar heeft gedomineerd. De Raad adviseerde de licentie voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Op 4 december 2017 kwamen voor- en tegenstanders in Antwerpen debatteren over de kwestie, op uitnodiging van het Bureau van het Europees Parlement in België. Europarlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA/ECR) en Bart Staes (Groen, De Groenen/EVA), Boerenbond-woordvoerder Luc Vanoirbeek, en secretaris-generaal Peter Jaeken van Phytofar waren op de afspraak in Antwerpen. Daar stemde een kleine meerderheid tegen de toelating van glyfosaat.
 
Tijdens een gelijkaardig debat op 18 december in Gembloux, stemde een kleine meerderheid vóór de vernieuwde toelating. De deelnemers hier waren europarlementsleden Marc Tarabella (PS, S&D) en Philippe Lamberts (Ecolo, Verts/ ALE), Marianne Streel, vice-président van de Waalse Federatie van Landbouwers, Bruno Schiffers, Professor in fytofarmacie aan de Universiteit Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), en Jean-Philippe Azoulay, directeur-generaal van de Europese vereniging voor gewasbescherming ECPA (European Crop Protection Association).
Bekijk de reportages van het Europese Bureau van het debat in Antwerpen (4 dec 2017) en in Gembloux (19 dec 2017).
 

    Waalse landbouwers gebruiken vanaf nu een aanvullend instrument om te voorkomen dat ze oppervlaktewater vervuilen door gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf: de Fyteauscan.

Deze digitale tool is ontwikkeld door Phytofar, Inagro en PROTECT'eau en detecteert vervuilingsrisico's en biedt advies op maat aan boeren. Fyteauscan Wallonie werd op 15 december gelanceerd in de intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), een drinkwaterzuiveringsinstallatie in Ans.

Lees het persbericht (in het Frans).

De presentaties zijn ook beschikbaar.

Op 27 november 2017 besliste de Europese Unie om de goedkeuring van de actieve stof glyfosaat te verlengen voor 5 jaar. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor de gewasbeschermingsindustrie, is Phytofar toch teleurgesteld dat ondanks het overweldigende wetenschappelijk bewijs, de goedkeuring slechts verlengd wordt voor 5 jaar. Het wetenschappelijk procedé wordt ondermijnd door emotie en electorale overwegingen en dit is een verontrustende evolutie.

Persbericht

  Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de absurde situatie die ontstaan is nadat de drie regio’s in België een verschillende regel voor het gebruik van glyfosaathoudende producten hebben gestemd.
 
U vindt meer informatie in het bijgevoegde persbericht.Wetenschappelijke Prijs
 
Professionele Prijs
 
Doctoraatsprijs
 


Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijs voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.

Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw in België reikte op 28 november 2017 twee prijzen uit aan onderzoeksteams voor hun innoverend werk en een prijs die een doctoraatswerk bekroont. De winnaars van de wetenschappelijke en de professionele prijs krijgen elk een cheque ter waarde van € 7.500. De prijs voor het doctoraatswerk bedraagt € 1.500. Dit jaar stuurden 14 teams een project in waarbij ze op zoek gingen naar oplossingen om de Belgische landbouw zo duurzaam mogelijk te maken. De jury van het Phytofar Instituut selecteerde de winnaars op basis van hun kwaliteit, originaliteit en hun bijdrage aan een duurzame landbouw.

Meer info op Phytofar Instituut.


    De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen om terras en tuin veilig en mooi te houden, hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in vorming en informatie over goed gebruik. Phytofar is blij te zien dat, volgens een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij, de meerderheid van de Vlaamse bevolking zich bewust is van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • 94% van de ondervraagden leest het etiket bij aankoop of gebruik en 80% gebruikt persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals handschoenen, laarzen of een mondmasker. In 2010 las, volgens de Eurobarometer, 79% het etiket.
 • Welk soort gewasbeschermingsmiddel de Vlaming gebruikt, laat 45% afhangen van experts zoals tuiniers of medewerkers van een tuincentrum. Zij hebben een bekwaamheidsbewijs, de zogenaamde fytolicentie, wat de nodige kennis garandeert. Dit cijfer is bemoedigend, het toont aan dat de particulier bij de juiste personen te rade gaat voor informatie. Hier benadrukken we ook nog eens het belang van de gratis infolijn 0800 62 604 van Handig in de tuin, waar iedereen met vragen terecht kan.
 • Restanten en verpakkingen van de producten worden meestal (bij 84%) juist verwerkt door ze bijvoorbeeld naar het recyclagepark te brengen.
Minder positief is dat nog 16% van de mensen hun verpakkingen nog niet goed recycleren en dat 2% van de gebruikers hun vervallen producten of restanten zelfs in de gootsteen of de riool gooien.  Verder is het ook zorgwekkend dat ongeveer 10% van de ondervraagden, interesse heeft in illegale alternatieve methoden. Producten die door de federale overheidsdienst niet zijn toegelaten als gewasbescherming (zoals bijvoorbeeld javel) zijn ook niet grondig geëvalueerd op de effecten op het milieu of op de volksgezondheid voor deze toepassing. Deze “alternatieven” hebben dan ook geen aangepaste etikettering en gebruiksinstructies. De risico’s voor mens en omgeving nemen vaak toe.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in mei 2017 een bevraging gehouden bij de Vlaamse bevolking. Het rapport hierover “De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden” werd zopas uitgebracht. Lees ook onze 10 tips voor veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het persbericht van vorige lente “Klaar om in de tuin te werken”.


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld.

Het nieuwe rapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen Phytofar maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streven we naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

1 september 2017 -  Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg “productnormen”. Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard. Samenwerken op Europees niveau resulteert ook in diverse andere voordelen zoals het efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en personeel, én dus ook van uw belastinggeld. Een ander voordeel voor de burger is een sterk doorgedreven risicoanalyse gebaseerd op het voorzorgsprincipe door verschillende specialisten van Europese agentschappeni, de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten. Producenten en handel kunnen binnen dit kader innoveren, investeren en op de markt brengen. Consumenten profiteren hiervan onder de vorm van welvaart en welzijn.

Persbericht

 
Op 30 mei 2017 was de Plantentuin van Meise het prachtige decor van de Algemene Vergadering van Phytofar. Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production.


  Brussel, 21 maart 2017 - Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om op een efficiënte manier de basisgrondstoffen voor onze voeding, zoals graan, te beschermen. De meeste gewassen worden in open lucht geteeld én beschermd tegen allerhande ziekten en plagen. Eén van de uitdagingen daarbij is het vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. De industrie van de gewasbeschermingsmiddelen benadrukt dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water thuishoren en wil dan ook via talrijke initiatieven vermijden dat de zeer strenge waternormen overschreden worden. Eén ervan is TOPPS dat op Europees niveau gecoördineerd wordt.

Persbericht

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

    AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.