Home

Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen. Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.


    De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen om terras en tuin veilig en mooi te houden, hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in vorming en informatie over goed gebruik. Phytofar is blij te zien dat, volgens een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij, de meerderheid van de Vlaamse bevolking zich bewust is van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • 94% van de ondervraagden leest het etiket bij aankoop of gebruik en 80% gebruikt persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals handschoenen, laarzen of een mondmasker. In 2010 las, volgens de Eurobarometer, 79% het etiket.
  • Welk soort gewasbeschermingsmiddel de Vlaming gebruikt, laat 45% afhangen van experts zoals tuiniers of medewerkers van een tuincentrum. Zij hebben een bekwaamheidsbewijs, de zogenaamde fytolicentie, wat de nodige kennis garandeert. Dit cijfer is bemoedigend, het toont aan dat de particulier bij de juiste personen te rade gaat voor informatie. Hier benadrukken we ook nog eens het belang van de gratis infolijn 0800 62 604 van Handig in de tuin, waar iedereen met vragen terecht kan.
  • Restanten en verpakkingen van de producten worden meestal (bij 84%) juist verwerkt door ze bijvoorbeeld naar het recyclagepark te brengen.
Minder positief is dat nog 16% van de mensen hun verpakkingen nog niet goed recycleren en dat 2% van de gebruikers hun vervallen producten of restanten zelfs in de gootsteen of de riool gooien.  Verder is het ook zorgwekkend dat ongeveer 10% van de ondervraagden, interesse heeft in illegale alternatieve methoden. Producten die door de federale overheidsdienst niet zijn toegelaten als gewasbescherming (zoals bijvoorbeeld javel) zijn ook niet grondig geëvalueerd op de effecten op het milieu of op de volksgezondheid voor deze toepassing. Deze “alternatieven” hebben dan ook geen aangepaste etikettering en gebruiksinstructies. De risico’s voor mens en omgeving nemen vaak toe.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in mei 2017 een bevraging gehouden bij de Vlaamse bevolking. Het rapport hierover “De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden” werd zopas uitgebracht. Lees ook onze 10 tips voor veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het persbericht van vorige lente “Klaar om in de tuin te werken”.


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld.

Het nieuwe rapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen Phytofar maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streven we naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

1 september 2017 -  Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg “productnormen”. Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard. Samenwerken op Europees niveau resulteert ook in diverse andere voordelen zoals het efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en personeel, én dus ook van uw belastinggeld. Een ander voordeel voor de burger is een sterk doorgedreven risicoanalyse gebaseerd op het voorzorgsprincipe door verschillende specialisten van Europese agentschappeni, de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten. Producenten en handel kunnen binnen dit kader innoveren, investeren en op de markt brengen. Consumenten profiteren hiervan onder de vorm van welvaart en welzijn.

Persbericht

  Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de absurde situatie die ontstaan is nadat de drie regio’s in België een verschillende regel voor het gebruik van glyfosaathoudende producten hebben gestemd.
 
U vindt meer informatie in het bijgevoegde persbericht.

Phytofar vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van de onkruidbestrijder glyfosaat (en alle gewasbeschermingsmiddelen). Daarom willen we je aandacht vestigen op de analyses van de Belgische en Europese bevoegdheden.

Persbericht

 
Op 30 mei 2017 was de Plantentuin van Meise het prachtige decor van de Algemene Vergadering van Phytofar. Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production.


  Brussel, 21 maart 2017 - Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om op een efficiënte manier de basisgrondstoffen voor onze voeding, zoals graan, te beschermen. De meeste gewassen worden in open lucht geteeld én beschermd tegen allerhande ziekten en plagen. Eén van de uitdagingen daarbij is het vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. De industrie van de gewasbeschermingsmiddelen benadrukt dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water thuishoren en wil dan ook via talrijke initiatieven vermijden dat de zeer strenge waternormen overschreden worden. Eén ervan is TOPPS dat op Europees niveau gecoördineerd wordt.

Persbericht

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermings-middelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.

Meer info over AgriRecover vind je hier terug.