Harmonisering van Europese MRL's


Veiligheid en transparantie dankzij de harmonisering van de Europese handelsnormen voor landbouwgewassen

Voedingsproducten op de Belgische markt worden vanuit heel Europa geïmporteerd, net zoals België landbouwproducten exporteert naar alle Europese landen. Verschillende handelsnormen voor residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in de verschillende lidstaten belemmerden in het verleden de in- en uitvoer van landbouwproducten. 

In september 2008 werd de langverwachte Verordening 839/2008/EC over Maximale Residu Limieten (MRL’s) van gewasbeschermingsmiddelen van kracht. Deze nieuwe wetgeving verhoogt de transparantie en de harmonisering van de markt en draagt bij tot een verbetering van import en export van voedselgewassen, wat een ruimer aanbod en betere prijzen voor de consument waarborgt.

Vrij verkeer van voedselgewassen in de EU maakt een harmonisering van de MRL noodzakelijk. Een sleutelrol is hierbij gegeven aan EFSA (European Food Safety Authority, Europees voedselveiligheidsagentschap), dat zorgvuldig dient na te gaan dat de aanwezigheid van residu’s de volksgezondheid van de Europese consument in geen geval in het gedrang brengt. Bij het vastleggen van een MRL hanteert EFSA ruime veiligheidsnormen en wordt rekening gehouden met het dagelijkse dieet van verschillende bevolkingsgroepen, waaronder ook kinderen.
MRL's zijn geen toxicologische normen en houden dus geen verband met de gezondheid. Ze zijn een maat voor het toepassen van de goede landbouwpraktijken.

De harmonisering van de MRL leidt tot een grotere en vlottere beschikbaarheid van gezonde en betaalbare voeding. Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat de positieve gezondheidseffecten van een groente- en fruitrijk dieet veel belangrijker zijn dan enige bezorgdheid omtrent de wettelijk vastgestelde residu’s van gewasbeschermingsmiddelen. De Europese consumenten kunnen, ook met de nieuwe reglementering, gerust zijn dat er kwaliteitsvol en veilig voedsel op de Europese markt wordt gebracht.

De voedselkwaliteit binnen Europa kan dankzij de vakbekwaamheid van duizenden landbouwers, en het toezicht van diverse Europese en Belgische instanties, tot de beste en meest veilige van de wereld beschouwd worden.

De Verordening 839/2008/EC inzake de geharmoniseerde MRL's kan je hier downloaden.