Evenementen


Algemene Vergadering Phytofar 2018: voedselverlies door heel de landbouwketen
5 juni 2018 in TubizeOp 5 juni 2018 verzamelde het kruim van de gewasbeschermingsmiddelensector in Tubize voor de Algemene Vergadering van Phytofar. 130 genodigden luisterden naar de energieke presentatie van Gil Rivière-Wekstein, auteur van het boek “Panique dans l’assiette’, over de paniek die mensen hebben als het over hun voeding gaat. En dit terwijl ons voedsel nog nooit ze kwalitatief, gezond en gecontroleerd was. In het aansluitend debat onder leiding van Indra De Witte, werden voedselverliezen in de landbouw en in de voedselketen onder de loep genomen.

Landbouwer Jean-Pierre Van Puymbrouck ziet een belangrijke taak voor zijn collega’s: de deuren van hun bedrijf opengooien en iedereen laten beseffen hoeveel moeite het kost om kwalitatieve producten op de markt te brengen. Ook studenten, de politici van morgen, moeten volgens Jean-Pierre meer geïnformeerd worden over de landbouw.

Volgens Romain Cools (FVP House) heeft de consument altijd gelijk en zal de landbouw hem geven wat hij wil. Innovaties moeten partijen samenbrengen om tot zo tot duurzame oplossingen te komen. De kleinere verpakkingen van aardappelen bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat voedselverlies bij de consument verminderd wordt.

Inge Arents
vertelde dat Flanders’ Food inzet op innovatie in de voedselketen waarbij samenwerking met de landbouwers cruciaal is. Terug naar vroeger? Dat kan, maar we moeten genoeg voedsel, van zeer goede kwaliteit kunnen blijven leveren. En dan zorgen efficiëntere gewasbeschermingsmiddelen, verbeterde bewaartechnieken en verpakkingen, ervoor dat wij in België de luxe hebben om heel het jaar door bijna alles te kunnen eten.

Sami Hemdane
(Comeos), verklaarde dat sinds enkele jaren de “Ketenroadmap Voedselverlies” verschillende samenwerkingsprojecten heeft lopen om het voedselverlies te verminderen. De consument stelt zich vragen over de afkomst en de prijs van zijn voeding, en de retailsector moet daar op inspelen. Daarbij is internationaal denken, om de Belgische markt sterk te houden, zeker noodzakelijk.

Veerle Mommaerts
sprak in naam van Phytofar. Gewasbeschermingsmiddelen spelen een rol in het reduceren van voedselverlies: door het beperken van verlies van kwantiteit en kwaliteit. In de toekomst zullen we verschillende complementaire landbouwsystemen hebben. Volgens Veerle is er niet één soort consument, en de sector moet dus een oplossing bieden voor alle markten en alle duurzame landbouwsystemen.

Intredend Phytofar-voorzitter Damien Viollet riep op tot meer samenwerking tussen de verschillende landbouwsystemen, om zo tot meer diverse oplossingen te komen voor de problemen van plagen, ziekten en voedselverlies.

Secretaris-generaal Peter Jaeken kondigde aan dat Phytofar een overleg zal opstarten tussen landbouworganisaties, de voedingssector en de gewasbeschermingssector om uitdagingen in de voedselketen op te volgen. Hij sloot af met een overzicht van de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar en hij bedankte Goedele Digneffe hartelijk voor haar engagement als voorzitter van Phytofar.
SfeerbeeldenDebat over glyfosaat in Antwerpen en Gembloux
4 december 2017 in Antwerpen, 19 december 2017 in Gembloux

Glyfosaat was één van de onderwerpen die de Europese agenda het voorbije jaar heeft gedomineerd. De Raad adviseerde de licentie voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Op 4 december 2017 kwamen voor- en tegenstanders in Antwerpen debatteren over de kwestie, op uitnodiging van het Bureau van het Europees Parlement in België. Europarlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA/ECR) en Bart Staes (Groen, De Groenen/EVA), Boerenbond-woordvoerder Luc Vanoirbeek, en secretaris-generaal Peter Jaeken van Phytofar waren op de afspraak in Antwerpen. Daar stemde een kleine meerderheid tegen de toelating van glyfosaat.
 
Tijdens een gelijkaardig debat op 18 december in Gembloux, stemde een kleine meerderheid vóór de vernieuwde toelating. De deelnemers hier waren europarlementsleden Marc Tarabella (PS, S&D) en Philippe Lamberts (Ecolo, Verts/ ALE), Marianne Streel, vice-président van de Waalse Federatie van Landbouwers, Bruno Schiffers, Professor in fytofarmacie aan de Universiteit Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), en Jean-Philippe Azoulay, directeur-generaal van de Europese vereniging voor gewasbescherming ECPA (European Crop Protection Association).
Bekijk de reportages van het Europese Bureau van het debat in Antwerpen (4 dec 2017) en in Gembloux (19 dec 2017).
 Algemene Vergadering Phytofar
30 mei 2017, Plantentuin van Meise

 

Op 30 mei 2017 was de Plantentuin van Meise het prachtige decor van de Algemene Vergadering van Phytofar. Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production.

Goedele Digneffe, voorzitter van Phytofar, kaderde in haar openingsspeech de bijdrage van onze industrie in een duurzame voedselproductie. Het gaat niet enkel over het verhogen van de opbrengst, niet enkel over de oogst “veilig stellen”, het is ook het verhogen van de kwaliteit van het eindproduct, het verlagen van de impact op het milieu en de gebruiker.  Een moderne voedselproductie is ook het intensiveren en verduurzamen van kennis en technologie, het zoeken naar synergieën. Niet alleen synergieën in teelttechnieken, maar ook tussen alle verschillende actoren: samenwerking en overleg tussen alle spelers in de voedselvoorziening leidt tot vooruitgang.

Een vertegenwoordiger van de federale minister van Landbouw Willy Borsus luisterde samen met de genodigden naar presentaties over de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen voor een duurzame en economisch gezonde landbouw. Steffen Noleppa van Humboldt Forum for Food and Agriculture (Duitsland) en professor Wannes Keulemans van Laboratory for Fruit Breeding and Biotechnology, KULeuven lieten verschillende actuele thema’s aan bod komen: circulaire economie, voedselverliezen, uitstoot van broeikasgassen en efficiënt water- en landgebruik.

In het aansluitend debat onder leiding van Jacques Van Outryve, journalist bij Boer&Tuinder, bleek dat er nood is aan eenvoudige en correcte communicatie naar overheid en groot publiek toe. Enkel zo kan duidelijk worden dat gewasbeschermingsmiddelen en veredeling van gewassen nodig zijn om voldoende gezond voedsel te produceren in België en in de wereld.

Foto’s
Filmpjes
PresentatiesJapanse bedrijven spelen belangrijke rol in onze voedselproductie
13 oktober 2016, TokyoDe heer Tsuyoshi Sakamoto, Senior Managing Director van Japan Crop Protection Association (JCPA), centraal links, de Japanse sectorfederatie en mevrouw Goedele Digneffe voorzitter van Phytofar (centraal rechts) ontmoeten elkaar in Tokyo naar aanleiding van het Belgisch staatsbezoek.
  Naar aanleiding van het Belgisch Staatsbezoek aan Japan, werd een ontmoeting georganiseerd tussen Japan Crop Protection Association (JCPA), de Japanse federatie van de gewasbeschermingsmiddelenproducenten en Phytofar, de Belgische sectorfederatie. Japan heeft een zeer sterke innovatie-cluster op het vlak van de gewaskennisindustrie. De investeringen in innovatie en ontwikkeling door deze “verre” sectorgenoten zijn van wereldwijd belang. Hun producten en diensten spelen ook een belangrijke rol in het aanbieden van voldoende oplossingen aan onze landbouwers in België. Ze zijn noodzakelijk om de vele natuurlijke vijanden die zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze voedselproductie bedreigen, het hoofd te bieden.

Het aandeel van gewasbeschermingsonderzoek dat specifiek voor de Europese markt wordt ontwikkeld, is geërodeerd van 33.3% in de jaren 80 over 25.0% in de jaren negentig om verder terug te vallen tot 7.7% in de periode 2005-2014. Deze verschuiving kent vele oorzaken. In de kantlijn van het Belgische staatsbezoek aan Japan bezocht Phytofar de Japanse sectorgenoot.

Goedele Digneffe, voorzitter van Phytofar v.z.w. legt uit met welke argumenten de associatie naar Japan trekt: “Eén van de doelstellingen van deze ontmoeting is om Japanse R&D firma’s te overtuigen te blijven investeren in innovatieve moleculen voor Europese teelten. De Europese regelgeving voor gewasbescherming is de strengste in de wereld, maar dit mag geen reden zijn voor Japanse firma’s om in hun innovatie te gaan focussen op andere werelddelen. De landbouw in België en Europa is er één met de hoogste toegevoegde waarde in de wereld, denk maar aan onze groente- en sierteeltsector. De knowhow en kennis van onze landbouwers is van wereldklasse en ondernemingen in de sector investeren fors in duurzame oplossingen voor de landbouw.”

Om u een idee te geven: de leidende Japanse gewaskennisbedrijven dienden gedurende de periode 2008-2013 maar liefst 239 patenten in het domein van gewasbescherming in. Dat is een kleine 25% van alle patenten die door de grote spelers in die periode werden ingediend. Een 4-tal Europese en een 4-tal Amerikaanse bedrijven ontwikkelen nieuwe actieve stoffen voor gewasbescherming. In Japan zijn dat er maar liefst 11.
Voor de Belgische land- en tuinbouw zal het netto aantal oplossingen voor de vele ziekten en plagen in Europa nog een tijdje dalen. Belangrijk dus dat in landen zoals Japan men aan de voedselvoorziening van de volgende generaties blijft werken. Moeilijke jaren zoals dit jaar tonen dat dit geen overbodige luxe is. Dit jaar kenden we immers stevige uitdagingen voor het beschermen van oogsten zoals aardappelen en druiven en opbrengstverliezen van meer dan 40%.

Persbericht (PDF)Algemene Vergadering Phytofar
26 mei 2016, Egmontpaleis

 
 
Op 26 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in het Egmontpaleis in Brussel. Het evenement stond in het teken van het 75-jarig bestaan van Phytofar en vierde het rijke verleden van de organisatie met de voorstelling van het boek over de sector in België, geschreven door voormalig VRT-journalist Paul Muys. Het heden van Phytofar en de sector was dan weer het onderwerp van de toespraken vanMartine Delanoy, vertegenwoordigster van de federale minister van Landbouw, Willy Borsus, en Matthew Phillips, Director Crop Protection and Seeds bij PhillipsMcDougall.
Journalist Guy Janssens modereerde daarna een debat over de toekomst van de sector met:
 • Bernard Haspeslagh (COO Ardo)
 • Pierre André (voorzitter Fédération des Jeunes Agriculteurs)
 • Lieve Wierinck (Europees parlementslid, ALDE)
 • Peter Jaeken (secretaris-generaal Phytofar)
Het evenement werd afgesloten met een humoristische noot door komiek Bert Kruismans en een receptie met walking dinner in de Spiegelzaal van het Egmontpaleis.

Foto’s
Filmpjes
BoekAGRIBEX 2015
Van 8 t.e.m. 13 december 2015

    Van 8 tot en met 13 december vindt in Brussels Expo de 69e editie van AGRIBEX plaats, het internationaal salon voor landbouw, veeteelt tuin en groene zones. Tijdens deze 6 dagen stellen meer dan 350 exposanten hun producten tentoon. AGRIBEX is een belangrijke referentie in de landbouwwereld en in hoofdzaak een beurs waarop de meest moderne technologieën en machines getoond worden. Dit jaar staan er een aantal thema's centraal waaronder Smart Farming (precisielandbouw), Feed the Future (de toekomst van de veeteelt), Workshop Live (onderhoud en herstelling van landbouwmachines en machines voor onderhoud van tuin en groene zones) en Garden Passion.

Meer informatie
DIY Home Garden inloopseminarie: GARDEN FYTO

16u maandag 21 september 2015

Op 25 november veranderen er opnieuw heel wat zaken voor retailers m.b.t. de verkoop van gewasbescherming-middelen aan de consument. Zo zullen winkeliers minstens één verantwoordelijke moeten hebben die over een fytolicentie beschikt, zal die persoon regelmatig opleiding moeten volgen, enz.

Sofie Vergucht zal vertellen over GARDEN FYTO: website, call center, fytolicentie en informatieverplichtingen voor de winkels.
 Dag van de Landbouw
Zondag 20 september

De Dag van de Landbouw is een organisatie van de Boerenbond en de Landelijke Gilden. Jaarlijks zetten een 50-tal bedrijven op de 3de zondag van september hun deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de hedendaagse Vlaamse land- en tuinbouw.
Zo willen we de bezoeker meer te weten laten komen over: de verschillende productieprocessen, de manier van leven op een landbouwbedrijf, de hedendaagse methoden.

Voor jong en oud voorzien we op onze bedrijven activiteiten: een rondleiding met de boer, een tekenwedstrijd voor de kinderen, samen een glaasje drinken, het platteland ontdekken met de fiets... kom het beleven op de Dag van de Landbouw!

Meer info
 Algemene Vergadering 2015
Water Use Efficiency and Water Stewardship related to crop protection

Op 28 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in Modave.
In de namiddag bezochten we de watergalerij van het belangrijkste waterstroomgebied van Vivaqua en daarna het kasteel van Modave dat dateert uit de 17e eeuw.

Het publiek gedeelte  van de Algemene Vergadering had als thema "Water".
Frank Van Oss modereerde een paneldebat met:
 • Jean-Pierre Destain (Adviseur van de Waalse Minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio)
 • Bernard Decock (Adviseur bij de Studiedienst, Fédération wallonne de l'Agriculture)
 • Eric Chauveheid ( Verantwoordelijke Waterkwaliteit, Vivaqua )
 • Kris Leemans (Product Acceptability Manager, Monsanto Europe )

Als gastspreker mochten we Tom Vereijken (European Water Stewardship) verwelkomen. Ellen Pauwelyn (Inagro) en Armelle Copus ( PhytEauWal) gaven een presentatie over water stewardship.
Meer dan honderd deelnemers maakten dit evenement tot een mooi succes !

Foto's

Presentatie Tom Vereijken
Presentatie Ellen Pauwelyn
Presentatie Armelle CopusStudienamiddag : Niet-intentionele blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via water en lucht
1 april 2015


Programma:
 • 12u30 - Ontvangst van de deelnemers met broodjes, aangeboden door Phytofar en Arche
 • 13u30 - Inleiding Frans Verstraete
Deel 1 : WATER
 • 13.40u Gewasbeschermingsmiddelen in water, Adelheid Vanhille (VMM)
 • 14u05 -  Stewardship initiatieven van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie Inge Mestdagh (Dow AgroSciences & ECPA Water Group)
 • 14u30 - 1e getuigenis: Hoe pakken gemeentes het aan om onkruid te bestrijden en toch het water te beschermen in het licht van de nieuwe wetgeving, Jos De Wael (VVOG)
 • 14u50u - 2e getuigenis: Hoe pakt NMBS/Infrabel het aan om de spoorwegen onkruidvrij te houden, tbc
15u10 Pauze

Deel 2 : BLOOTSTELLING VAN OMWONENDEN VIA LUCHT
 • 15u30 - Nota van de Federale Overheid rond het beperken van het risico voor omwonenden, Herman Fontier (FOD Volksgezondheid)
 • 15u55 - Getuigenis: In Nederland is een groot praktijkproject opgezet om het risico voor omwonenden te beperken, Mark Montforts (RIVM)
 • 16u20 - Conclusies en slot, Frans Verstraete
 • 16u30 - Receptie, aangeboden door Phytofar en ArcheStudienamiddag spuittechniek
20 oktober 2014

Tijdens deze studiedag lichten we graag enkele basisprincipes toe in verband met het spuittoestel, waardoor een betere verdeling van de vloeistof kan worden bekomen, middelen efficiënter zullen werken en uiteindelijk de oogstzekerheid zal verhogen. Verder wordt er ook aandacht besteed aan driftreductie.

Het programma:
 • 13.30h Inleiding
 • 13.40h TOPPS-prowadis en drifttool
 • 14.00h Afstellen van enkele spuittoestellen in de boomgaard
 • 17.00h Afsluitende drinkSuccesvolle studiedag "Goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe wetgeving."
12 september, Tervuren

   
Op 12 september 2012 ging deze activiteit door in Tervuren, zaal Coda en was bestemd voor voorlichters, onderzoekers, adviseurs, lesgevers en landbouwjournalisten. We kunnen spreken van een geslaagd evenement, daarvan getuigen ook de meer dan 130 aanwezigen.

Volgende thema's kwamen aan bod: puntvervuiling, spuittechniek en drift, fytolokaal, bescherming van de gebruiker en nieuwe wetgeving (Fytolicentie, IPM, Richtlijn Duurzaam Gebruik, Kader Richtlijn Water, ...).

Gastsprekers waren Inge Mestdagh, Jan Vermaelen, Henk Decraecke, Dirk Baets, Sofie Vergucht en Marc Sneyders.

Foto’s
Phytofar film over de nieuwe luchtmengdoppen