Het officiële goedkeuringsproces voor gewasbeschermingsmiddelen in de EU is een van de strengste ter wereld en het is voornamelijk bedoeld ter bescherming van de gezondheid van mens en milieu.
Het erkenningsproces verloopt in twee fasen: eerst moet de actieve stof in het gewasbeschermingsmiddel op EU-niveau worden goedgekeurd, daarna moeten de geformuleerde producten die deze goedgekeurde stoffen bevatten door de lidstaten erkend worden.

                

Na 18 jaar was de Richtlijn 91/414/EC aan een actualisering toe, wat resulteerde in de Verordening 1107/2009/EC. In realiteit heeft de wetgeving voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen echter nooit stilgestaan.
Deze Verordening bevat een groot aantal nieuwigheden: verdere harmonisatie, oog voor illegale handel, beoordeling op basis van gevaar en stofeigenschappen, zonale erkenningen, aandacht voor dierproeven,...