Residubarometer

MRL
         Maximum Residu Limit of maximale residulimiet
ADI           Acceptable Daily Intake of aanvaardbare dagelijkse inname, dit is de hoeveelheid die men dagelijks, een heel leven lang, mag innemen zonder 
                 gezondheidsrisico’s
ARfD        Acute Reference Dose of acute referentiedosis, dit is de hoeveelheid die men in 1 dag mag eten zonder dat er gezondheidsrisico’s zijn
NOAEL    No Observed Adverse Effect Level of de dosis waarbij nog net geen negatief gezondheidseffect wordt waargenomen
LOAEL     Lowest Observed Adverse Effect Level of de laagste dosis waarbij een negatief gezondheidseffect wordt waargenomen

In 28.2% van de onderzochte stalen vond het FAVV geen residu’s van gewasbeschermingsmiddelen terug; 65.8% van de stalen groenten, fruit en graan bevatte residu’s die lager waren dan de MRL, en dus wettelijk om te verhandelen en veilig voor de gezondheid. Daarmee zijn 94% van de voedingsgewassen conform (bron FAVV, cijfers 2008). Stalen die zich in zone 3 of 4 bevinden zijn wereldwijd hoogst uitzonderlijk (minder dan 1 op 1 000 000) - (bron ECPA).