Phytofar Instituut

Het Phytofar Instituut wordt geleid door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad en streeft naar een duurzame landbouw. Tweejaarlijks worden er prijzen uitgereikt.

De volgende Prijsuitreiking van het Phytofar Instituut vindt plaats op 19 november 2019. De deadline voor het indienen van een dossier is 30 april 2019. Een aantal richtlijnen vind je alvast hier.   


 
 

Brussel, 28 november 2017Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijzen voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.

Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw in België reikte op 28 november 2017 twee prijzen uit aan onderzoeksteams voor hun innoverend werk en een prijs die een doctoraatswerk bekroont. De winnaars van de wetenschappelijke en de professionele prijs krijgen elk een cheque ter waarde van € 7.500. De prijs voor het doctoraatswerk bedraagt € 1.500. Dit jaar stuurden 14 teams een project in waarbij ze op zoek gingen naar oplossingen om de Belgische landbouw zo duurzaam mogelijk te maken. De jury van het Phytofar Instituut selecteerde de winnaars op basis van hun kwaliteit, originaliteit en hun bijdrage aan een duurzame landbouw.

De wetenschappelijke prijs werd dit jaar toegekend aan het project “CADcracker: computer-ondersteund ontwerp en engineering van duurzame technieken in de tuinbouwsector”, ingediend door Pieter Verboven en Bart Nicolaï – KULeuven, MeBioS.

De professionele prijs werd toegekend aan het project “Inagro’s applicatie voor Gewasbescherming”, ingediend door Ellen Pauwelyn en Leen Vandewalle - Inagro.

De doctoraatsprijs werd toegekend aan het project “Optimale valorisatie van organisch-biologische reststromen uit de primaire sector met focus op compostering”. Dit project werd ingediend door Jarinda Viaene – UGent en promotoren Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve – UGent, Dr. ir. Bert Reubens – ILVO, Dr. ir. Bart Vandecasteele – ILVO.

Brochure

Persbericht

Foto's

Phytofar Instituut TV

Presentatie van Professor A.Bernard (PDF)
 

De winnaars van 2017 samen met Fabien Bolle (vertegenwoordiger van federaal minister voor Landbouw Denis Ducarme), Arsène Burny (voorzitter van het Phytofar Instituut), Peter Jaeken (Secretaris generaal van Phytofar), en André Huyghebaert (vice-voorzitter van het Phytofar Instituut).

Op 5 november 2015 heeft het Wetenschappelijk Comité van het Phytofar Instituut voor de 8e keer 2 prijzen uitgereikt van elk € 7 500 euro aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw. Voor de eerste keer is ook een prijs van € 1 500 uitgereikt aan een doctoraat.

De wetenschappelijke prijs is toegekend aan het project “Développement d’un piège à leurres phéromonaux pour le suivi des populations et la gestion intégrée de la cécidomyie équestre, Haplodiplosis marginata (von Roser)”.
Dit project werd ingestuurd door Florence Censier, Bernard Bodson, Georges Lognay, Pascal Laurent, Marie-Laure Fauconnier, Christophe Fischer, Stéphanie Heuskin - ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, Michel De Proft - CRA-W.

De professionele prijs ging naar “Het ForwardFarming kennisplatform voor duurzame landbouwpraktijken” van Josse en Jan Peeters - landbouwers en Patricia Smet, Janina Wolf, Dirk Baets, Marc Sneyders - Bayer CropScience.

Voor het eerst werd ook een doctoraatsprijs ter waarde van € 1 500 uitgereikt en die ging naar Bjorn Gehesquière - UGent voor zijn doctoraatsverhandeling met als titel: Cylindrocladium buxicola nom. cons. prop. (syn. Calonectria pseudonaviculata) on Buxus: molecular characterization, epidemiology, host resistance and fungicide control. Promotoren waren Monica Höfte (UGent) en Kurt Heungens (ILVO). Ook het Proefcentrum Sierteelt heeft meegewerkt aan het onderzoek.
 

        De Wetenschappelijke Raad van het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw reikte op 5 november 2013 voor de zevende keer een prijs uit van € 7 500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw.

Hier ontdekt u de 2 winnaars, foto's, filmpjes, alle speeches, presentaties en persberichten.

Wij maakten 2 filmpjes van de Phytofar Instituut Prijzen 2011.
Het eerste werd gemaakt tijdens een academische zitting waar Minister Sabine Laruelle de 2 prijzen uitreikte, in het tweede filmpje gaan we op bezoek bij de winnaars en laten ze ons hun project in de praktijk zien. Je vindt de filmpjes hier.  

Op deze link kan je de foto's van de Prijsuitreiking bekijken.