Openbaar groen

Gezond, veilig en mooi openbaar groen

Gewasbescherming is essentieel voor het veilig, gezond en mooi houden van openbaar groen, parken, bermen, sportterreinen, golfcourts, spoorwegen, industrie- en luchthaventerreinen en tuinen.
Gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in openbaar groen zijn geen huis- en tuinproducten, want ze worden toegepast door professionele gebruikers. Dit zijn bvb. groenvoorzieners, tuinaanleggers, of gemeentearbeiders.

Waarom moet het openbaar groen beschermd worden?

Veiligheid
Gewasbescherming verhindert dat woekerende onkruiden het zicht belemmeren op autowegen, en zorgt ervoor dat verkeersborden goed zichtbaar zijn. Het onkruidvrij houden van trein- en tramsporen, alsook de start- en landingsbaan van luchthavens is cruciaal voor een veilig openbaar vervoer en een veilige vliegtuigtrip.   
Ook opritten en terrassen kunnen met gewasbeschermingsmiddelen onkruid- en mosvrij gemaakt worden, wat hen niet alleen mooier maar ook minder glibberig en dus veiliger maakt.

Een betere levenskwaliteit
Stadsbewoners hebben nood aan parken, speelterreinen voor de kinderen en grasvelden om te ontspannen. Het groen dat de stad hen biedt, moet dan ook goed onderhouden zijn. Dit betekent geen ongewenste onkruiden, ziektes of ongedierte.
 
Esthetiek
Diepgewortelde onkruiden kunnen schade toebrengen aan geklasseerde gebouwen, authentieke muren, mooie gevels. Deze schade is vaak moeilijk te herstellen, of kan hoge kosten met zich meebrengen. Ook erfgoed, monumenten en historische sites moeten in een goeie staat bewaard blijft en vereeuwigd worden.
Gewasbescherming zorgt er ook voor dat op sportterreinen, golfcourts en siergazonnen enkel grassen behouden blijven.

Gezondheid
Gezondheid van de mens enerzijds, door openbaar groen vrij te houden van hinderlijke of zelfs gevaarlijke insecten en onkruiden. Gezondheid van het openbaar groen anderzijds, door te vermijden dat invasieve planten de lokale planten verdringen. 

Protecting our living spaces
  Folder van ECPA - EN

De folder kan hier gedownload worden.

Folder "kleine oorzaken, grote gevolgen"
  Phytofar heeft een folder opgemaakt over het vermijden van puntvervuiling. Want kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Een paar druppels product morsen kan kilometers van een beek of rivier contamineren. In deze folder geeft Phytofar tips voor een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor, tijdens en na het spuiten. Je vindt er ook een aantal foto's in terug van hoe het niet moet, en hoe het dan wel moet.
De folder kan hier gedownload worden, of opgevraagd bij Phytofar.

Sticker "10 tips voor een goed gebruik"
De sticker met 10 tips voor een veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt gratis uitgedeeld aan alle Belgische professionele gebruikers die hun lege verpakkingen inzamelen op een Phytofar Recover ophaalpunt. 
De sticker kan hier gedownload worden, of opgevraagd bij Phytofar.