IPM

IPM

Geïntegreerde gewasbescherming of IPM

Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming is een bestrijdingsmethode waarbij alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast worden zodat schade aan planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. Er wordt zowel gebruik gemaakt van biologische als chemische bestrijdingsmethodes. Er wordt steeds gekozen voor producten met een zeer specifieke werking, dit betekent enkel tegen de ziekte of plaag die een probleem vormt. Voor de bestrijding van insecten gebruikt men waar mogelijk natuurlijke vijanden, bvb. sluipwespen of lieveheersbeestjes. Het is juist deze combinatie die IPM zo duurzaam en rendabel maakt en toelaat om kostbare grondstoffen zoals land en water optimaal te benutten.

Vanaf 2014 gelden enkele nieuwe regels inzake gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn die handelt over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo wordt de toepassing van IPM verplicht. Naar aanleiding van deze aanpassingen heeft Phytofar een persbericht opgesteld dat u hier kan raadplegen. Verder worden in deze presentatie de wetgeving en richtlijnen samengevat aan de hand van checklists en kan u op de website van de Vlaamse Overheid de volledige richtlijnen en praktijkgidsen vinden. Met deze Praktijkgids Gewasbescherming krijgen de land- en tuinbouwers een praktische leidraad over de manier waarop aan de vereisten kan worden voldaan, en nuttige tips voor een doelmatige gewasbescherming en tegelijkertijd een minimale belasting van het leefmilieu.