Gevaar, blootstelling en risico


Gevaar x blootstelling = risico

  Om aan de strenge Europese criteria te voldoen, en vooraleer een stof op de markt mag gebracht worden, ondergaat ze een intensieve testperiode. 250 tot 300 individuele studies worden uitgevoerd. Dit proces neemt een aantal jaren in beslag. Een eerste stap in de evaluatie van een actieve stof is het definiĆ«ren van de intrinsieke eigen schappen, het gevaar of hazard. Een tweede stap is het bepalen van het niveau waaraan mensen of dieren worden blootgesteld. Indien gevaar en blootstelling gekend zijn, kan het risico berekend worden. Het is duidelijk dat wanneer er geen blootstelling is aan de actieve stof, er ook geen risico is, ook al heeft de stof bepaalde gevaarlijke eigenschappen. Via allerhande maatregelen kan de blootstelling ook beperkt worden (bvb. bufferzones om de blootstelling van water organismen te beperken). Als de blootstelling daalt, vermindert bij gevolg ook het risico, ongeacht de eigenschappen van de stof. 

Voorbeeld figuur: een slang is een gevaarlijk dier. Maar als de slang in de kooi zit (geen blootstelling) is er geen risico voor het meisje. Pas indien de slang uit de kooi kruipt, wordt het meisje blootgesteld aan het gevaar en loopt ze een risico. Om de blootstelling te verminderen dient het meisje zich te beschermen tegen het gevaar, bijvoorbeeld door het dragen van beschermkledij. (Source P&G).