Biofilter en fytobak


De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater zijn streng en afhankelijk van de toxiciteit van de producten. Verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen is hoofdzakelijk afkomstig van puntverliezen (lozen van spoel- en reinigingswater, morsen bij vullen,…). Indien deze handelingen op het erf plaatsvinden, bestaat er een verhoogd risico op een mogelijke afspoeling naar het oppervlaktewater. Om deze verliezen zoveel mogelijk te beperken wordt het vullen van de tank, het uitrijden van het spoelwater en het reinigen van het spuittoestel bij voorkeur op het veld uitgevoerd, zodat eventuele resten op de akker of een stuk braakliggend terrein terecht komen en daar biologisch worden afgebroken. Eens verontreinigde resten meegenomen worden naar het erf of bepaalde processen, zoals het vullen, op het erf plaats vinden dient opvang voor dit restwater voorzien te worden, bvb. door een biofilter of fytobak. Met behulp van deze systemen wordt het restwater op een biologische manier verwerkt. Het microbieel leven in het substraat breken de stoffen in het restwater af. Er wordt een rendement van 95 to 99% zuivering bereikt.

Biofilter en fytobak zijn beide gesloten systemen, dit betekent dat alle restwater wordt afgebroken en verdampt zodat er op het einde geen water meer overblijft.


    
Biofilter:

1 tot 3 vertikaal gestapelde containers gevuld met grond, stro, kokoschips, compost en koemest, zuiveren het restwater op een biologische manier. Daarnaast 3 plantenbakken om de verdamping van het water te bevorderen.
  Fytobak:

1 grote betonnen bak gevuld met grond, stro, kokoschips, compost en koemest, zuivert het restwater op een biologische manier. Het afdak dient om invallend regenwater te voorkomen en de verdamping te bevorderen. De fytobak kan een grotere capaciteit verwerken dan de biofilter.

Praktisch gids biozuiveringssystemen

Inge Mestdagh en Martijn D'Hoop van het POVLT schreven in het kader van het project "Demonstratie rond spuittechnieken versus puntvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen" een praktische gids voor biozuiveringssystemen. Alle aspecten (capaciteit, opbouw, onderhoud, kostprijs,...) rond biofilter en fytobak staan er uitvoerig in beschreven.
Je kan de brochure hier downloaden.

Nuttige links:
  • een Europese website over bioremediatiesystemen www.biobeds.org
  • de TOPPS-website 'Training the Operators to Prevent Point Source Pollution' www.TOPPS-life.org
  • de EOS-website 'Environmentally Optimised Sprayer' die de nieuwste en beste technologieën van spuittoestellen evalueert om het risico naar leefmilieu en oppervlaktewater te verminderen http://prototype.topps-eos.org