Filmpjes


Debat glyfosaat
4 december 2017, Felixpakhuis Antwerpen

Algemene Vergadering Phytofar - Getuigenissen
30 mei 2017, Plantentuin van Meise
Algemene Vergadering Phytofar - Getuigenissen
26 mei 2016, Egmontpaleis
Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2015

Op 5 november reikte het Phytofar Instituut voor de 8e keer 2 prijzen uit van elk € 7 500. Het gaat om een wetenschappelijke en professionele prijs. Voor het eerst heeft het Phytofar Instituut ook een doctoraat bekroond en schonk het Instituut hiervoor een bedrag van € 1 500 aan de gelauwerde. In onderstaande film kan u kennismaken met de verschillende winnaars en hun project.

Foto-impressie van de prijsuitreiking Phytofar Instituut 2015


Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2013

Op 5 november 2013 reikte het Phytofar Instituut voor de zevende keer een prijs uit van € 7 500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw.;

In onderstaand filmpje zie je onder meer Klaus Kötting, voorzitter van Phytofar, Prof. Arsène Burny, voorzitter van het Phytofar Instituut en Prof. André Huyghebaert, vice-voorzitter van het Phytofar Instituut, Gilbert Houins, gedelegeerd bestuurder van FAVV die een gastpresentatie verzorgde "Welke risico's voor de voedselketen in België", en Minister Sabine Laruelle die de prijzen overhandigde.
In het tweede filmpje gaan we op bezoek bij de 2 winnaars, en laten ze ons hun project in de praktijk zien.
De wetenschappelijke prijs is toegekend aan het project 'PMV®-01 vaccinatiestrategie tegen schade door Pepinomozaïekvirus in de tomatenteelt' ingediend door Dr. Ir. Inge Hanssen - Scientia Terrae vzw, Ir. Lieve Wittemans - Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver en Dr. Rob Moerkens - Proefcentrum Hoogstraten.

De professionele prijs wordt dit jaar toegekend aan het project 'Duurzame landbouw zoals toegepast op het bedrijf van Claude Henricot'. Dit project werd ingediend door landbouwer Claude Henricot zelf, in samenwerking met zijn zoon Damien Henricot en Christophe Versailles.Goede praktijken bij gewasbescherming

Hieronder vind je 5 filmpjes met tips en voorbeelden uit de praktijk, die je duidelijk en eenvoudig op weg helpen om op een correcte en veilige manier met gewasbeschermingsmiddelen om te springen:


 Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) en bestuivende insecten - De gewasbeschermingsindustrie vertelt over onderzoek op bijen en de gezondheid van bestuivers.

Welke testen m.b.t. de veiligheid van bijen worden uitgevoerd op gewasbeschermingsmiddelen, voordat ze op de markt worden gebracht? Gebeuren er ook veldstudies? Hoe staat de gewasbeschermingsindustrie tegenover de bijensterfte van de laatste jaren? Paul Leonard (BASF), Peter Campbell (Syngenta) en Christian Maus (Bayer CropScience) getuigen hierover. (Video in het Engels)


Residu’s van gewasbescherminsmiddelen (pesticiden) – Wat zijn MRL’s? Is mijn voedsel veilig?

Een video over residu’s van gewasbeschermingsmiddelen en voedselveiligheid. Hoe voert men in Europa controle uit op residu’s en hoe wordt de monitoring gedaan? Hoe zorgt men ervoor dat het voedsel dat op je bord komt veilig, gezond en ook betaalbaar is? De gewasbeschermingsindustrie neemt de bezorgdheden van de consument zeer ernstig. De industrie engageert zich om de oorsprong van residu’s te verklaren en houdt eveneens hun aanwezigheid strikt onder controle. (video in het Engels)Intensive sustainable farming: contradictio in terminis?

Duurzaam en intensief, zijn dit twee tegengestelde begrippen of vullen ze elkaar aan?
Kan intensieve landbouw met andere woorden ook duurzaam zijn? Samen met interviewer Alain Bernard trok Phytofar de straat op om te toetsen naar de kennis van deze begrippen bij het grote publiek. Naast enkele live interviews werden er ook enkele specialisten (Klaus Kötting, voorzitter van Phytofar; Yannick Griveau, coördinator Reglementering en Hendrik Vervenne, coördinator Garden) uitgenodigd in de studio om deze begrippen elk binnen hun domein te duiden in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen. Tot slot liet Ferdinand Jolly, landbouwer in Ittre, ons aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zien hoe duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd kunnen worden in een intensief landbouwsysteem.
Deze film werd gebruikt om een debat rond deze thema’s in te leiden tijdens de Algemene Vergadering van Phytofar op 30 mei 2013 te Jodoigne.Weg met de Wolk - reportage TV-Limburg

Gedurende 2 jaar sloegen Phytofar en het proefcentrum voor fruitteelt de handen in elkaar om een nieuwe spuittechniek te ontwikkelen, namelijk de luchtmengdoppen.
Vermijden van puntvervuiling

Het vermijden van puntvervuiling is van essentieel belang voor de bescherming van het oppervlaktewater.
Inge Mestdagh van het POVLT (Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw in West-Vlaanderen) demonstreert in onderstaand filmpje (Engelstalig) een aantal technieken en systemen uit het TOPPS-project (Training the Operators to Prevent Point Source Pollution) die puntvervuiling kunnen voorkomen.

 

 Geïntegreerde gewasbescherming

IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewasbescherming is een bestrijdingsmethode waarbij alle mogelijke technieken geïntegreerd toegepast worden. Er wordt zowel gebruik gemaakt van biologische als chemische bestrijdingsmethodes. Het is juist deze combinatie die IPM zo duurzaam maakt.

Ann Deryck van het Torenhof in Brussegem legt uit hoe haar fruitbedrijf IPM al jarenlang toepast (Engelstalig).