Duurzame landbouw

IPM
Tegen 2014 is elke land- en tuinbouwer verplicht om de principes van IPM toe te passen op zijn bedrijf.
 
Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming is een bestrijdingsmethode waarbij alle mogelijke technieken geïntegreerd toegepast worden. Er wordt zowel gebruik gemaakt van biologische als chemische bestrijdingsmethodes. 
Het is juist deze combinatie die IPM zo duurzaam maakt en toelaat om kostbare grondstoffen zoals land en water optimaal te benutten.

     
   Biofilter                               Fytobak

Biofilter en fytobak zuiveren het restwater van bespuitingen op een biologische manier. Alle praktische aspecten en verschillen tussen de 2 systemen vind je in de bijgaande brochure.

  De sentinel zuivert het restwater van bespuitingen op een fysico-chemische manier.
Phytofar, POVLT en Volsog hebben in 2009 een project opgestart en promoten de sentinel bij loonsproeiers en grote landbouwers. Wil je meewerken aan proper water? Schrijf je dan in voor het project!