Home

Een aantal interessante pagina's

Filmpjes Persberichten Presentaties Brochures
Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden). Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.
Brussel – 30 juni 2016. Vandaag besliste de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van glyfosaat te verlengen voor maximaal 18 maanden om zo de beoordeling van het ECHA af te wachten.

Deze beslissing kwam er nadat de lidstaten tot driemaal toe niet tot een vergelijk kwamen over de hergoedkeuring van de toelating. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor onze industrie, is Phytofar toch zwaar teleurgesteld dat de toelating slechts verlengd wordt voor 18 maanden in plaats van de 15 jaar die oorspronkelijk door de Commissie waren voorgesteld.

Het onderzoek van het ECHA zal de zoveelste studie zijn die aan de reeds 90.000 pagina’s lange analyse wordt toegevoegd. Dit toont enkel aan dat het wetenschappelijk procedé volledig ondermijnd wordt door emotie en electorale profileringsdrang.

Persbericht

 

Meer lezen


  Phytofar is zwaar teleurgesteld, maar niet verrast door de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten.

De moeizame onderhandelingen rond glyfosaat vormen een voorbeeld uit onze sector van hoe dysfunctioneel het Europese systeem kan zijn. Een systeem waarin enkele lidstaten, gedreven door politiek in plaats van wetenschap, in staat zijn om de toelating van een stof tegen te houden, die nochtans onmisbaar is voor de competitiviteit van de Europese landbouw en de veilige, betaalbare en duurzame productie van voedsel voor de Europese bevolking.

Het Verenigd Koninkrijk stond altijd voor innovatie in de Europese landbouw, een wetenschappelijke aanpak in de besluitvorming en een correcte regelgeving in de Europese Unie. Hun stem zal gemist worden, maar we hopen dat de dialoog over innovatie en wetenschap verdergezet en verbeterd zal worden in de toekomstige verhoudingen met de EU.

We hopen dat de Europese instellingen zullen reflecteren over de redenen waarom een van de grootste en meest invloedrijke lidstaten ervoor kiest om de EU te verlaten en op welke manier ze een oplossing kunnen bieden voor de aangehaalde problemen, zoals de overbodig complexe regulering voor bedrijven.

 
 
Op 26 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in het Egmontpaleis in Brussel. Het evenement stond in het teken van het 75-jarig bestaan van Phytofar en vierde het rijke verleden van de organisatie met de voorstelling van het boek over de sector in België, geschreven door voormalig VRT-journalist Paul Muys. Het heden van Phytofar en de sector was dan weer het onderwerp van de toespraken vanMartine Delanoy, vertegenwoordigster van de federale minister van Landbouw, Willy Borsus, en Matthew Phillips, Director Crop Protection and Seeds bij PhillipsMcDougall.
Journalist Guy Janssens modereerde daarna een debat over de toekomst van de sector met:
  • Bernard Haspeslagh (COO Ardo)
  • Pierre André (voorzitter Fédération des Jeunes Agriculteurs)
  • Lieve Wierinck (Europees parlementslid, ALDE)
  • Peter Jaeken (secretaris-generaal Phytofar)
Het evenement werd afgesloten met een humoristische noot door komiek Bert Kruismans en een receptie met walking dinner in de Spiegelzaal van het Egmontpaleis.

Meer lezen

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

Meer lezen

Met de lente in het land gaat nu ook de amateur-tuinier weer aan de slag in zijn tuin. Wie vragen heeft over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan een antwoord vinden in de winkel maar om zoveel mogelijk consumenten te informeren en adviseren rondom het correct bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden in de tuin, ontwikkelden Comeos, de federatie voor handel en diensten, de Belgische Tuincentra Vereniging en Phytofar een callcenter en een website.

Deze website geeft je alle praktische informatie over de keuze, het veilig gebruik, het opslaan en het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen. Ook beantwoorden we hier veel gestelde vragen. Om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, is de website consulteerbaar via pc maar ook via smartphone en tablet.

Stel je je vragen liever rechtstreeks aan een expert dan kan dit op het gratis nummer 0800 62 604 van maandag tot zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur en tussen 1 maart en 30 juni op zondag van 9.00 tot 13.00 uur.


  Het boekje “Vijanden van gewassen” dat in 2014 aan zijn 47ste en laatste editie toe was, is nu gedigitaliseerd. Inagro’s Gewasbeschermingsapp geeft een antwoord op de vele vragen rond gewasbescherming in de belangrijkste akker- en tuinbouwteelten (met uitzondering van bieten), alsook aardbei en kiwibes. Informatie rond onder meer wachttijden, bufferzones, middelen erkend voor de biologische teelt en opgebruiktermijnen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden.

Momenteel zijn enkel ziekten en plagen opgenomen in de app, onkruiden worden in de tweede helft van dit jaar toegevoegd.

De app is gratis en kan na registratie op de website van Inagro geraadpleegd worden via pc, tablet of smartphone.

De app is enkel in het Nederlands beschikbaar maar bevat hoofdzakelijk federale materie. Alle info van de app kan dus ook in Wallonië gebruikt worden met uitzondering van de info omtrent de minimale bufferzone. Deze is, zoals vermeld in de app, 1 meter in Vlaanderen maar 6 meter in Wallonië.

Contactpersonen bij Inagro voor de gewasbeschermingsapp:
Ellen Pauwelyn - 051/273290
Leen Vandewalle - 051/273248

Het tijdschrift Management&Techniek besteedt in zijn 9de editie (6-26 mei 2016) uitgebreid aandacht aan gewasbescherming en meer bepaald aan Phytofar. In het kader van het 75-jarig bestaan van de vereniging komen de activiteiten van Phytofar uitvoerig aan bod. Ook de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘gewasbescherming en veilige voeding’ worden uitgebreid besproken!

De pdf-file van het Phytofar-dossier in het tijdschrift Management&Techniek vindt u hier.

(©Management&Techniek).


  Op 5 november zijn voor de 8e keer in het Academiënpaleis in Brussel de Phytofar Instituut prijzen uitgereikt. Het gaat om een wetenschappelijke en een professionele prijs elk ter waarde van € 7500.

Voor het eerst is ook een doctoraatsprijs uitgereikt. Bjorn Gehesquière (UGent) was de eerste die deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Opvallend was wel dat de editie 2015 heel veel respons heeft opgeleverd. Er werden in totaal 19 projecten ingestuurd. U leest er meer over op de pagina's van het Phytofar Instituut.

Via deze link kan u de foto's van de prijsuitreiking bekijken.

Bekijk ook de reportages door hier te klikken.

Meer lezen

Bijenexperts, wetenschappers en overheden over de ganse wereld zijn het eens dat diverse factoren verantwoordelijk zijn voor de sterfte van bijen. De problemen met bijen kunnen toegewezen worden aan ziektes en parasieten (in het bijzonder de Varroa-mijt), buitengewone milieu- en klimaatomstandigheden, het verminderde voedselaanbod, maar ook landbouw en imkerpraktijken.

Ontdek heel wat interessante documenten en standpunten van Phytofar.

25 november wordt een belangrijke dag voor de winkels die gewasbeschermingsmiddelen voor de particulier verkopen. Heel wat zaken die al lang in voorbereiding zijn, moeten die dag uitgevoerd worden. Denken we maar aan de fytolicentie, het call center, de website en de informatieverplichtingen van de overheid.

Deze presentatie geeft u alle concrete informatie zodat u perfect voorbereid bent!
     

AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermings-middelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.

Meer info over AgriRecover vind je hier terug.

  Naar jaarlijkse gewoonte heeft Phytofar ook dit jaar een communicatiecampagne opgestart om de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te sensibiliseren. Phytofar ontwikkelde een poster 'Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen' met informatie over de nieuwe CLP pictogrammen, het dragen van de juiste beschermkledij, de onmisbare noodnummers.
Verder publiceerde ze een boekje 'Nieuwe CLP classificatie', een handig overzicht voor de land- en tuinbouwers waarin ze elke zin die ze op de nieuwe CLP etiketten zullen vinden snel kunnen opzoeken, want vanaf 1 juni 2017 kan men nog enkel producten met de nieuwe pictogrammen kopen.

Voor meer uitleg kan u hier het volledige persbericht downloaden.

    Gewasbeschermingsmiddelen zijn biologisch actieve stoffen die onze voedingsgewassen tegen een paar honderd schimmel- en insectenaantastingen beschermen. Ze voorkomen ook voedselverlies en kwaliteitsbederf na de oogst.
Biopesticiden, ook natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen genoemd, zijn een diverse groep van middelen die zowel in de gangbare, biologische als geïntegreerde landbouw gebruikt worden.
Op dit moment zijn ruim honderd biopesticiden op basis van een 30-tal werkzame bestanddelen toegelaten op de Belgische markt. De verkoop ervan steeg de voorbije 5 jaar (2010 – 2014) met ruim 64%.
Zij voldoen aan de strikte wetgeving en toelatingsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen en vormen geen onaanvaardbaar risico voor mens, dier en milieu. Ze zijn dus veilig bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is een innovatieve sector die oplossingen aanbiedt voor diverse teeltsystemen. Op die manier draagt de sector ook bij aan vooruitgang in de biologische landbouw.

Meer info over biopesticiden vindt u op de overheidswebsite www.fytoweb.be
Wat zijn biopesticiden nu eigenlijk ?
Welke middelen zijn erkend in België ?
   
Phytofar ondersteunt initiatieven en communicatie rond het zuiveren van restwater van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor bestaan verschillende methodes: de schoonwatertank op de spuittank, de biofilter, de fytobak, de Sentinel.
Zo dragen we bij aan een goede kwaliteit van ons water! Een filmpje over de werking van Sentinel kan je hier bekijken. Meer info over de lopende acties in België en nuttige links naar brochures en Europese campagnes vind je hier.

Door enkele simpele maatregelen toe te passen kan u bijdragen aan de bescherming van onze waterbronnen !
     
  • Hoe een goede bodemstructuur behouden? 
  • Meer weten over de doeltreffendheid van drempeltjes om de infiltratie te verhogen.
  • Welke soorten buizen gebruiken?
  • Waar en hoe grasbufferstroken aanleggen?
  • ...
De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.

Drift verminderen: Flyer / Boekje
Afspoeling en erosie verminderen: Flyer / Boekje

Water use efficiency and water stewardship related to crop protection

    Op 28 mei hield Phytofar haar Algemene Vergadering in Modave.
In de namiddag bezochten we de watergalerij van het belangrijkste waterstroomgebied van Vivaqua en daarna het kasteel van Modave, dat dateert uit de17e eeuw.
Het publiek gedeelte van de Algemene Vergadering had als thema "Water". Frank Van Oss modereerde een paneldebat met Jean-Pierre Destain, Bernard Decock, Eric Chauveheid en Kris Leemans.
Als gastspreker mochten we Tom Vereijken (European Water Stewardship) verwelkomen; Ellen Pauwelyn (Inagro) en Armelle Copus (PhytEauWal) gaven een presentatie over water stewardship.

Foto's
Presentatie Tom Vereijken    Presentatie Ellen Pauwelyn    Presentatie Armelle Copus

5 jaar geleden startten Phytofar, Volsog en Inagro met het Sentinel-project. 12 loonsproeiers in Oost- en West-Vlaanderen en verschillende proefcentra en bedrijven maakten reeds gebruik van de Sentinel om hun restwater van het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen te zuiveren. Zo werd er maar liefst 315 000 liter restwater verwerkt en kon meer dan 23 000 km waterlopen worden beschermd! (Foto's Inagro en Landbouwleven)

Persbericht
Presentatie "5 jaar Sentinel" 
   Download hier de folder van de FOD Volksgezondheid. 
Professionele gebruiker, voorlichter of verdeler van gewasbeschermingsmiddelen? U hebt een fytolicentie nodig.
De fytolicentie is een certificaat voor professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen, dat vanaf 25 november 2015 verplicht wordt en zes jaar geldig is. De bedoeling van de fytolicentie is dat u op de hoogte bent en blijft van nieuwe evoluties in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zodat u kunt meehelpen om de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015
gelden verschillende overgangsmaatregelen.

            
Wonnen een gratis set luchtmengdoppen op Fructura:
Gert Costermans (Tienen), Melanie Wolfcarius (Gottem), Guido
Vets (Broechem), Geert Doucé (Kozen) en Dominique Libert (Heers).
Phytofar en pcfruit behaalden met het project 'Weg met de wolk' de 2e plaats in de Fructura Award! In het 'Weg met de wolk'-project worden de belangrijkste parameters van luchtmengdoppen getest om zo fruittelers te overtuigen van het nut en de goede werking van deze nieuwe generatie driftreducerende doppen. Met luchtmengdoppen spuit je grotere druppels, waardoor je geen wolk of spuitnevel ziet. Toch zijn ze even efficiënt als de klassieke werveldoppen.
Phytofar ontwikkelde ook een filmpje waarin 5 fruittelers die dit jaar de luchtmengdoppen uittesten op hun bedrijf getuigen over hun ervaringen.


Presentatie over de voordelen en de biologische werking van luchtmengdoppen
Bekijk het filmpje