Home

Een aantal interessante pagina's

Filmpjes Persberichten Presentaties Brochures
Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden). Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.

 

Op dinsdag 31 januari 2017 had in Salons Mantovani in Oudenaarde de PCA-studiedag over aardappelen plaats. Jan Vermaelen, voorzitter werkgroep Sustainable Use bij Phytofar, bracht er de presentatie 'Gewasbescherming in de toekomst'. De volledige presentatie vindt u hier.


  Op donderdag 19 januari lanceerden Phytofar en Inagro in het waterproductiecentrum HAC van De Watergroep de “Fyteauscan” (www.fyteauscan.be).

Deze nieuwe digitale tool detecteert puntvervuiling op land- en tuinbouwbedrijven en verleent advies om eventuele knelpunten aan te pakken. De Fyteauscan is bedoeld voor alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

De website is gratis en vrij toegankelijk. Om het gebruik ervan te kunnen evalueren en de gebruikers beter te leren kennen, moet elke gebruiker zich online registreren en eenmalig inloggen met zijn login en wachtwoord. Na een voorstelling aan de pers werd tijdens een studienamiddag de Fyteauscan voorgesteld aan de fytodistributie.

  De Werktuigendagen Sint-Truiden zijn aan hun 10e editie toe. Phytofar is trots te melden dat het de hoofdsponsor wordt van deze jubileumviering die als thema “Samen Innoveren” draagt. Op de persvoorstelling op 27 januari om 19u30 zal Jan Vermaelen, voorzitter van de werkgroep Sustainable Use binnen Phytofar, het waarom van de samenwerking van Phytofar met de Werktuigendagen Sint-Truiden uitleggen. Deze voorstelling gebeurt voorafgaand aan de Gewasbeschermingsavond pitfruit voor telers.


Brussel – 30 juni 2016. Vandaag besliste de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van glyfosaat te verlengen voor maximaal 18 maanden om zo de beoordeling van het ECHA af te wachten.

Deze beslissing kwam er nadat de lidstaten tot driemaal toe niet tot een vergelijk kwamen over de hergoedkeuring van de toelating. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor onze industrie, is Phytofar toch zwaar teleurgesteld dat de toelating slechts verlengd wordt voor 18 maanden in plaats van de 15 jaar die oorspronkelijk door de Commissie waren voorgesteld.

Het onderzoek van het ECHA zal de zoveelste studie zijn die aan de reeds 90.000 pagina’s lange analyse wordt toegevoegd. Dit toont enkel aan dat het wetenschappelijk procedé volledig ondermijnd wordt door emotie en electorale profileringsdrang.

Persbericht

 

Meer lezen


  Het boekje “Vijanden van gewassen” dat in 2014 aan zijn 47ste en laatste editie toe was, is nu gedigitaliseerd. Inagro’s Gewasbeschermingsapp geeft een antwoord op de vele vragen rond gewasbescherming in de belangrijkste akker- en tuinbouwteelten (met uitzondering van bieten), alsook aardbei en kiwibes. Informatie rond onder meer wachttijden, bufferzones, middelen erkend voor de biologische teelt en opgebruiktermijnen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden.

Momenteel zijn enkel ziekten en plagen opgenomen in de app, onkruiden worden in de tweede helft van dit jaar toegevoegd.

De app is gratis en kan na registratie op de website van Inagro geraadpleegd worden via pc, tablet of smartphone.

De app is enkel in het Nederlands beschikbaar maar bevat hoofdzakelijk federale materie. Alle info van de app kan dus ook in Wallonië gebruikt worden met uitzondering van de info omtrent de minimale bufferzone. Deze is, zoals vermeld in de app, 1 meter in Vlaanderen maar 6 meter in Wallonië.

Contactpersonen bij Inagro voor de gewasbeschermingsapp:
Ellen Pauwelyn - 051/273290
Leen Vandewalle - 051/273248

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

Meer lezen

AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermings-middelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.

Meer info over AgriRecover vind je hier terug.