Home

Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen. Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu te garanderen.

  In het najaar 2019 heeft Test-Aankoop de resultaten bekend gemaakt van een studie naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de urine van kinderen. De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de studie opgevraagd en geanalyseerd. De resultaten van de studie geven geen aanleiding tot bijzondere bezorgdheid of tot een herziening van bestaande toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. 
Phytofar heeft de resultaten niet kunnen analyseren, omdat we, bij gebrek aan transparantie van Test-Aankoop, de studie niet ter beschikking kregen.
Meer info op de website van de overheid: Fytoweb

 
 
Vlaamse land- en tuinbouwers zijn actief op zoek naar nieuwe, innovatieve teelten. De studiedag van donderdag 20 februari 2020 in Melle zoomt in op het essentiële belang van een ketenbenadering voor het succesvol introduceren van innovatieve teelten.

Klik hier voor meer informatie.

    Heb je nog niet voldoende activiteiten gevolgd om in orde te zijn voor de verlenging van de fytolicentie? Pcfruit biedt in de eerste helft van 2020 opleidingsmomenten van telkens drie uur aan die, met uitzondering van de Infovergadering Bemesting, in aanmerking komen voor de fytolicentie.
Schrijf je in via deze link en reserveer jouw plaats op onderstaande opleidingsmomenten!
 • Pcfruit digitaal
 • 
Infovergadering
 • Bemesting

 • Spuittechnieken en kruidbeheersing

 • Snavelinsecten en kevers

 • Mijten en vlinders
 • 
Nuttigen en biodiversiteit

 • Schimmelziekten

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Door de almaar groeiende internationale handel, toegenomen reizigersverkeer en effecten van de klimaatverandering wordt de gezondheid van onze planten in toenemende mate bedreigd. Breng geen fruit, groenten of planten mee via uw bagage en help het ontstaan van plantenziekten in België te voorkomen. Meer informatie vind je op de webiste van het FAVV.
 
 


 
  In recente publicaties (Benit et al., 2018; Rustin et al., 2019) werd bezorgdheid geuit over het gebruik van succinaat-dehydrogenase inhibitoren (SDHI) als fungiciden. Die zouden namelijk een risico inhouden voor de mens, en meer algemeen voor het dierenrijk, door hun werkingsmechanisme. Er wordt gesuggereerd dat het huidige risicobeoordelingskader voor SDHI’s aan herziening toe is en dat het gebruik van SDHI’s in de landbouw tot een minimum moet worden beperkt. Momenteel onderzoeken wij het laatst gepubliceerde artikel (Rustin et al., 2019 – Plos One) en wij hebben de Belgische federale overheid over deze studie ingelicht.

Eerst willen we aanstippen dat ANSES (het Franse nationaal agentschap voor de veiligheid van voedsel, milieu en arbeid) nog vorig jaar, na overleg met de belangrijkste auteurs van deze studies, een conclusie over het mogelijke gevaar van SDHI’s heeft gepubliceerd. Daarin stelt ANSES dat er momenteel onvoldoende bewijzen zijn om te verklaren dat SDHI’s een gevaar voor de gezondheid zouden inhouden, en dus om de marktvergunningen in te trekken. Op grond hiervan concluderen wij dat de studies die eerder zijn uitgevoerd en geëvalueerd voor de toelating van deze stoffen, een betrouwbare inschatting leveren van eventuele risico’s voor mens en dier.

De auteurs baseren zich in de studie op resultaten van in vitro-onderzoeken. Zij tonen echter geen effecten aan die feitelijk bij een mens of een dier zijn vastgesteld. Ook werden in deze experimentele studies veel hogere dosissen gebruikt dan in reële omstandigheden op het veld. Daarbij worden SDHI’s in levende organismen (bij mensen of dieren) voortdurend in hoge mate gemetaboliseerd, waardoor zij snel worden afgebroken en het lichaam verlaten. De gewasbeschermingsindustrie is zeer goed op de hoogte van de werking van SDHI’s. Zij kiest dan ook specifiek werkzame stoffen uit met een minder krachtige werking bij zoogdieren en andere niet-doelorganismen, en alleen stoffen met een aanvaardbaar veiligheidsprofiel komen in aanmerking voor verdere ontwikkeling.

We kunnen dus besluiten, dat alle SDHI’s die momenteel op de markt zijn als gewasbeschermingsmiddel, onderworpen werden aan de juiste strenge tests en aan een onafhankelijke beoordeling van vele wetenschappelijke studies door de Europese regelgevende instanties.

Gelijkaardige conclusies en meer info over SDHI’s vind je op de website van de federale overheid.

    Phytofar is tevreden met de resultaten van de steekproef van VELT waarbij onder andere gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen werden onderzocht. Het zijn geruststellende conclusies.

De aangetroffen gehaltes zijn zeer laag, en liggen vaak rond de rapporteerlimiet van de tegenwoordig zeer krachtige toestellen. De concentraties liggen rond 0.01mg/kg (dat is dus 1 honderdmiljoenste!).

Phytofar is tevreden te zien dat de gehaltes aan producten rond de detectielimiet liggen. Dat geeft aan dat de teelt van de ingrediënten (granen, zaden), van waar ze dan ook mogen komen, vermoedelijk niet allemaal uit België, gebeurd is zoals de verplichte Goede Landbouwpraktijken het voorschrijven!

De 5 gevonden producten, van de 100tal onderzochte, zijn producten die gebruikt worden in biologische en geïntegreerde landbouw.

Wij zijn er zeker van dat het positieve effect van het bijvoeren van vogels in de winter belangrijker is dan dat er 1 honderdmiljoenste spoor van een gewasbeschermingsmiddel in de bollen gevonden wordt.

Brussel, 19 november 2019 – Ook tijdens de 10de editie van de Phytofar Instituut Prijzen gingen we op zoek naar Belgische onderzoekers en professionelen die inzetten op duurzame landbouw. Dit jaar zijn de winnende projecten: de combinatieteelt van tarwe en wintererwten van ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, de impactmeter van pcfruit en de studie naar stoffen die de aangeboren immuniteit van planten uitlokken door de Universiteit van Namen.

Persbericht (PDF)
 


  ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta bundelen de krachten om de manier waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gehanteerd in Europa, verder te verbeteren door het gebruik van de ‘closed transfer systeem’ (CST) technologie te promoten. De bedrijven voeren nu elk een proefproject uit met het CTS ‘easyconnect’ in geselecteerde landen, wat ten goede komt aan toepassers, landbouwers en het milieu.

Persbericht (PDF)

    In België coördineert AgriRecover de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen uit de professionele sector. De inzamelactie 2019 is van start gegaan! Dit jaar kunnen ook de NBGM (niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen) ingeleverd worden.

Jaarlijks organiseert AgriRecover van september tot november op meer dan 170 inzamelpunten een ophaling voor lege verpakkingen. Land- en tuinbouwers kunnen hun verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, mét logo van AgriRecover, binnenbrengen.  De flessen, doppen en zakken worden op een aangepaste manier verwerkt en zelfs gerecycleerd tot elektriciteitsbuizen!

Je vindt vast en zeker ook een inzamelpunt in jouw buurt! Waar, wanneer en hoe er ingezameld wordt, lees je op de website van Agrirecover. Als particulier breng je je lege verpakkingen naar het containerpark.

 
 
Brussel, 12 september 2019 - Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen. VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren. Phytofar blijft aansporen tot goede landbouwpraktijken. Landbouwers en tuiniers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om hun gewassen te beschermen of hun tuin te vrijwaren van schadelijke plagen en onkruiden. Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsproducten is en blijft een prioriteit!

Persbericht (PDF)


  Brussel, 18 juli 2019 - In België worden er in het oppervlaktewater nog te vaak werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de toetsingswaarden overschrijden. De federale en regionale overheden én de industrie van gewasbeschermingsmiddelen werken nu samen om dit probleem structureel aan te pakken.

Persbericht

Charter (PDF)


 
Wat als er fake news in een advertentie in de krant staat? Phytofar vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van correcte informatie over de complexe materie van gewasbescherming. Vandaar onze reactie.


 
Multi-residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedsel: reden tot bezorgdheid?

Lees hier het standpunt van Phytofar!

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kan omgaan. Een fytolicentie is verplicht voor personen die:
 • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
 • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
 • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.
Als je in het bezit bent van een bepaald diploma, getuigschrift of buitenlandse licentie, kan je een fytolicentie aanvragen. Indien je niet beschikt over dergelijk diploma, dan moet je via het naschools onderwijs deelnemen aan de basisopleiding en/of het examen vooraleer je een fytolicentie kan aanvragen. Via de verplichte aanvullende opleiding blijven de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters zo op de hoogte van de evoluties omtrent gewasbescherming.

De lijst van geldige diploma’s, getuigschriften en attesten in het kader van de fytolicentie werd recent uitgebreid. Alle informatie over de fytolicentie kan je terugvinden op de website van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: www.fytolicentie.be.
 

 
 
Op 14 mei 2019 vond in Leuven de Algemene Vergadering van Phytofar plaats. Centraal thema: Welke rol speelt wetenschap nog in het toelaten van technologie op de Europese markt? Hoe verhouden industrieel en academisch onderzoek zich tegenover elkaar? Verzwakken ze het vertrouwen in “De wetenschap” bij het grote publiek of kunnen ze in het maatschappelijk debat dichter tot elkaar komen en dit vertrouwen juist versterken? Vele boeiende vragen waar de sector samen met haar gasten over discussieerde in het kader van gewasbescherming.

Persbericht (PDF) Foto's Presentatie F. Tencella (PDF)

Brussel, 9 mei 2019 - Na de publicatie van de verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt, door de federale overheid, maakte Phytofar een analyse van de verkoop van de natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen in de periode 2011 – 2017. Daaruit blijkt dat 17% van de totale verkoop van de gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt, natuurlijke middelen zijn.

Persbericht (PDF)
 
 


  Brussel, 6 juni 2019 - De honingbij en andere bestuivers zorgden de voorbije weken en dagen voor de nodige commotie. Eerst was er een vraag vanuit de Europese Commissie aan de lidstaten of ze het Europese Voedselagentschap (EFSA) een mandaat mag geven om het ontwerp Bijenrichtsnoer (of het zogenaamde Bee Guidance Document) te herbekijken. Prompt werden berichten rondgestuurd dat Europa niets doet voor bijen en dat langdurige blootstelling aan een lage dosis gewasbeschermingsmiddelen niet meer getest moet worden. Momenteel loopt de Week van de Bij in Vlaanderen ten einde, wat traditioneel ook aanleiding geeft tot de nodige media-aandacht.  Lees even verder en oordeel zelf!

Persbericht (PDF)


Oproep indienen dossiers - deadline verlengd tot 31 mei 2019

Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw werd opgericht in 2000 op initiatief van Phytofar, de Belgische Vereniging van de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Het Instituut streeft naar objectieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie en wil op die manier bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw met oog voor ieders welzijn.
 • Wetenschappelijke prijs: € 7 500
 • Professionele prijs: € 7 500
 • Doctoraatsprijs: € 1 500
Persbericht (PDF)

Brussel, 25 maart 2019 - Daar is de lente! En daar begint het werk in de tuin! Phytofar, de vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wil iedereen graag een fijne lente wensen.

Zoek je producten om je gazon in topconditie te brengen en te houden? Wil je een handige, milieuvriendelijke val voor een eenvoudige controle van de buxusmot op je buxusplanten? Probeer je na het schoffelen en aanbrengen van een laag schors, nog een milieuvriendelijke onkruidbestrijder te vinden? In elk geval, wij staan je met raad en daad bij!

In bijlage vind je een persbericht en foto’s die je mag gebruiken (copyright SBM en Pelsis Belgium NV).
     
Foto (high res) © Pelsis Belgium NV
Foto (high res) © SBM
 

 
 
Persbericht: Grondwettelijk Hof geeft duidelijk signaal: gewesten mogen federale bevoegdheden niet uithollen, ook niet voor gewasbeschermingsmiddelen!

In twee arresten van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof duidelijke bakens uitgezet wat betreft de interactie tussen de bevoegdheid van de federale overheid over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en de bevoegdheden van de gewesten over milieu anderzijds.

Klik hier voor het volledige persbericht.


 
Brussel, 28 februari 2019 – essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie en life sciences, viert vandaag haar 100ste verjaardag met een feestelijk evenement in Brussel in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en meer dan 1.000 aanwezigen uit binnen- en buitenland. Het is het officiële startschot van een feestjaar onder het motto ‘A history for the future’. De kostbare erfenis van een eeuw industriële innovatie en welvaartscreatie biedt de chemie, kunststoffen, farma en biotech in België een stevig fundament om ook de komende 100 jaar internationaal toonaangevend te blijven.

Download het persbericht.

Brussel, 17-1-19. - Gisteren vond de plenaire stemming over het eindrapport van het “PEST”- comité (ivm de toelatingsprocedures voor pesticiden) in het Europese parlement plaats.

Als industrie hebben wij ons geëngageerd om ons positief in te zetten voor het proces van het PEST-comité. We hebben heel duidelijk de kritiek op ons gehoord en als industrie zullen we nadenken over hoe we deze zorgen verder kunnen aanpakken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid – beleidsmakers, experten, NGO's en de agro-voedingsindustrie – om het vertrouwen van de Europese burgers in het voedsel dat zij eten te versterken en niet te ondermijnen. Transparantie kan helpen om dit vertrouwen te bevorderen, maar alleen in een omgeving die daar correct mee omgaat. Phytofar erkent de moeilijke evenwichtsoefening van de co-rapporteurs over een dergelijke controversiële kwestie.

Persbericht (PDF)
   
© European Union (2018), European Parliament.

De Europese verenigingen CEMAen ECPA lanceerden een project om water te beschermen tegen besmetting met gewasbeschermingsmiddelen: het STEP-Water of Sprayer Technology Protecting Water Project.    
CEMA (European Agricultural Machinery) en ECPA (European Crop Protection Association) zijn van mening dat het voorkomen van verontreiniging van water door gewasbeschermingsmiddelen, een belangrijke vereiste is om de toekomst van moderne landbouwpraktijken te beschermen. Technologische kenmerken van sproeiers zijn belangrijke factoren die boeren in staat stellen om waterverontreiniging tot een minimum te beperken .De afgelopen tien jaar waren er veel technische verbeteringen om boeren te helpen te voldoen aan de wettelijke vereisten of hen zelfs voor te blijven. Een samenwerking tussen CEMA en ECPA resulteerde in een nieuwe online tool. Het helpt boeren om eenvoudig de belangrijkste relevante kenmerken voor een nieuwe spuitmachine te identificeren, of om een bestaande spuitmachine aan te passen. De aanbevolen maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen zullen bijdragen aan de verbetering van het milieu terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen wordt gewaarborgd om de Europese voedselproductie en het inkomen van de boeren veilig te stellen.

Met het nieuwe project en de nieuwe website worden fabrikanten, dealers, adviseurs, landbouwers en autoriteiten bewust gemaakt van hoe de configuratie en het gebruik van spuitmachines de risico's kunnen verminderen. Het project biedt informatie over de vereisten voor sproeiers om te voldoen aan de geharmoniseerde normen en om verdere state-of-the-art oplossingen te schetsen. Het helpt boeren en adviseurs om de juiste vragen te stellen bij de aankoop of upgrade van een spuitmachine.

Bekijk de STEP-Water en TOPPS website!


©Honeybee Valley
De laatste tijd was het wel vaker in het nieuws: een grote exotische wesp bedreigt onze inheemse bijen. Het gaat over de Aziatische hoornaar, die ergens sinds 2016 vanuit Frankrijk in ons land is aanbeland en sindsdien aan een opmars bezig is. Dit insect jaagt op bijen aan de ingang van de kast. Als de bijen in de kast voldoende verzwakt zijn, gaat de exoot ook in de kast bijen en broed roven om haar nakomelingen mee te voeden. Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer andere voedselbronnen schaars worden. De Aziatische hoornaar kan ook virusziekten overdragen op bijen.
Tot dusver was de Varroa-mijt (Varroa destructor) de belangrijkste oorzaak van bijensterfte. Naast deze intussen algemeen voorkomende “exotische” mijt, heeft de imker er dus nu een zorg bij. Het begon met  één gedetecteerde nest in Wallonië in 2016, en in Vlaanderen in 2017. Nu is er al sprake van ongeveer 150 meldingen en tientallen nesten in België. De Aziatische hoornaar staat op de Europese lijst van exoten die moeten bestreden worden.

Zoals steeds vraagt de bestrijding een geïntegreerde aanpak. Het handmatig verwijderen van nesten tussen zonsondergang en zonsopgang en vervolgens door verhitting of bevriezing de bewoners van de kolonie doden is zeer effectief. Vaak hangen de nesten hoog in de bomen of op moeilijk bereikbare plaatsen. Met het vallen van de bladeren zijn de grote nesten goed waar te nemen. Dan worden insecticiden ingezet om de wespen op een veilige en efficiënte manier te doden en te verwijderen.
Er zijn ook vele inheemse nuttige wespen, zoals de inheemse Europese hoornaar. Dus vooraleer in het wilde weg wespen(nesten) te vernietigen, best eerst een vakman raadplegen!

Help de imkers en contacteer :
 • Voor nesten in Vlaanderen: Honeybee Valley via dit e-mailadres.
 • Voor nesten in Wallonië: de brandweer in jouw buurt.

 
 
De tweejaarlijkse essenscia Innovation Award is de belangrijkste prijs voor industriële innovatie in België. Met deze vierde editie wil essenscia, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, de vele innovaties in de Belgische industrie in de kijker zetten en bedrijven aanmoedigen om te blijven investeren in duurzame producten en processen. De winnaar van de essenscia Innovation Award ontvangt een geldprijs van 30.000 euro.

Mithra won de essenscia Innovation Award 2019 met anticonceptiepil van de nieuwste generatie.
Ook de gewasbeschermingsmiddelensector was vertegenwoordigd.

Eastman Chemical Company werkte drie jaar aan de ontwikkeling van een molecule, choline, die de besproeiing van landbouwgewassen veiliger en efficiënter maakt. De productie op grote schaal in een gloednieuwe installatie in Gent is uniek in haar soort.

Het volledig overzicht van de genomineerden is beschikbaar in het persbericht.


 
Christian Walravens, al jaren expert bij een lid van Phytofar, gaat in dialoog met landbouwer (bio én conventioneel) Christophe Jolly om te praten over geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Jolly legt uit dat bij IPM gewasbescherming van geval tot geval wordt toegepast. De sleutel is het veilige gebruik van alle middelen en ervoor zorgen dat de boeren volledig opgeleid zijn om ze te hanteren. Bekijk het fillmpje van de Europese organisatie ECPA. #IPM #ECPA #withourwithout 

 
 
Brussel, 26-9-18 - Vandaag heeft de federale regering een koninklijk besluit gepubliceerd dat synthetische onkruidbestrijders voor niet-professioneel gebruik verbiedt. Dat wil zeggen dat je in België geen onkruidbestrijders meer zal mogen kopen en gebruiken die “synthetisch” of “niet van natuurlijke oorsprong” zijn. Het gaat onder meer over onkruidbestrijders voor je gazon, meststoffen met onkruidverdelgers, en onkruidverdelgers met glyfosaat (waarvan het gebruik al verboden was in de verschillende regio’s). Alleen professionele tuinaannemers zullen deze producten dan nog kunnen kopen en in jouw tuin gebruiken. Phytofar betreurt deze eenzijdige en discriminerende beslissing, die indruist tegen het Europees recht en die de coherentie van het toelatingssysteem van producten in België in het gedrang brengt. Phytofar keurt ook het gebrek aan communicatie en overleg met de betrokken sectoren af.

Download hier het persbericht.Op 5 juni 2018 verzamelde het kruim van de gewasbeschermingsmiddelensector in Tubize voor de Algemene Vergadering van Phytofar. 130 genodigden luisterden naar de energieke presentatie van Gil Rivière-Wekstein, auteur van het boek “Panique dans l’assiette’, over de paniek die mensen hebben als het over hun voeding gaat. En dit terwijl ons voedsel nog nooit ze kwalitatief, gezond en gecontroleerd was. In het aansluitend debat onder leiding van Indra De Witte, werden voedselverliezen in de landbouw en in de voedselketen onder de loep genomen.


Landbouwer Jean-Pierre Van Puymbrouck ziet een belangrijke taak voor zijn collega’s: de deuren van hun bedrijf opengooien en iedereen laten beseffen hoeveel moeite het kost om kwalitatieve producten op de markt te brengen. Ook studenten, de politici van morgen, moeten volgens Jean-Pierre meer geïnformeerd worden over de landbouw.

Volgens Romain Cools (FVP House) heeft de consument altijd gelijk en zal de landbouw hem geven wat hij wil. Innovaties moeten partijen samenbrengen om tot zo tot duurzame oplossingen te komen. De kleinere verpakkingen van aardappelen bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat voedselverlies bij de consument verminderd wordt.

Inge Arents vertelde dat Flanders’ Food inzet op innovatie in de voedselketen waarbij samenwerking met de landbouwers cruciaal is. Terug naar vroeger? Dat kan, maar we moeten genoeg voedsel, van zeer goede kwaliteit kunnen blijven leveren. En dan zorgen efficiëntere gewasbeschermingsmiddelen, verbeterde bewaartechnieken en verpakkingen, ervoor dat wij in België de luxe hebben om heel het jaar door bijna alles te kunnen eten.

Sami Hemdane (Comeos), verklaarde dat sinds enkele jaren de “Ketenroadmap Voedselverlies” verschillende samenwerkingsprojecten heeft lopen om het voedselverlies te verminderen. De consument stelt zich vragen over de afkomst en de prijs van zijn voeding, en de retailsector moet daar op inspelen. Daarbij is internationaal denken, om de Belgische markt sterk te houden, zeker noodzakelijk.

Veerle Mommaerts sprak in naam van Phytofar. Gewasbeschermingsmiddelen spelen een rol in het reduceren van voedselverlies: door het beperken van verlies van kwantiteit en kwaliteit. In de toekomst zullen we verschillende complementaire landbouwsystemen hebben. Volgens Veerle is er niet één soort consument, en de sector moet dus een oplossing bieden voor alle markten en alle duurzame landbouwsystemen.

Intredend Phytofar-voorzitter Damien Viollet riep op tot meer samenwerking tussen de verschillende landbouwsystemen, om zo tot meer diverse oplossingen te komen voor de problemen van plagen, ziekten en voedselverlies.

Secretaris-generaal Peter Jaeken kondigde aan dat Phytofar een overleg zal opstarten tussen landbouworganisaties, de voedingssector en de gewasbeschermingssector om uitdagingen in de voedselketen op te volgen. Hij sloot af met een overzicht van de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar en hij bedankte Goedele Digneffe hartelijk voor haar engagement als voorzitter van Phytofar.

Sfeerbeelden

    Brussel, 30 mei 2018 - Met de start van het landbouwseizoen zijn er terechte én onterechte meldingen over bijensterfte door gewasbeschermingsmiddelen. In slechts twee van de zestien gevallen van acute bijensterfte die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tussen 2013 en 2017 onderzocht, werd een verband gevonden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Toch wil Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, imkers helpen bij het inschatten van het probleem en landbouwers bij het voorkomen ervan.

Persbericht (pdf)

    Het Europese SCOPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) keurde de uitbreiding van het verbod op 3 neonicotinoïden goed. De Europese en Belgische associaties voor gewasbeschermingsmiddelen ECPA en Phytofar, betreuren dit besluit.

Aangezien er op 17 mei een uitspraak van het Hof van Justitie wordt verwacht in verband met een eerdere ban van neonicotinoïden (in 2013), is dit een voorbarig, ongewenst, maar niet geheel onverwacht besluit.  Het is jammer dat er een besluit werd genomen om het gebruik van stoffen die van zo'n enorm belang zijn voor de landbouw in Europa verder te beperken en dat zo'n besluit ook in directe tegenspraak is met de conclusies uit recente rapporten van het Franse ANSES en het Europese JRC over de beschikbaarheid en uitvoerbaarheid van alternatieven.  De Europese landbouw zal de dupe worden van dit besluit.  Misschien niet vandaag, misschien niet morgen, maar op termijn zullen de besluitvormers het duidelijke effect zien van het afschaffen van een essentieel instrument voor boeren en de Europese voedselproductie.

    Met de eerste lentezon duikt iedere tuinliefhebber terug de tuin in. Ook een particulier moet gewasbescherming op een correcte manier toepassen. Daarom geeft Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, bij de start van het seizoen goede raad aan de consument!

Persbericht: 'Correcte gewasbescherming, ook in je tuin!'
   

    Brussel, 26-03-18. Vandaag bevestigden 23 gewasbeschermingsbedrijven die actief zijn op de Europese markt, hun toezegging om de veiligheidsgegevens van hun producten meer toegankelijk te maken. De industrie beoogt een grotere transparantie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

De toezegging is een antwoord op een duidelijke vraag vanuit de samenleving om de veiligheidsgegevens gemakkelijker toegankelijk te maken voor het publiek, om meer transparantie te bieden en om het vertrouwen in het goedkeuringsproces te vergroten. De individuele bedrijven zullen de toegang tot deze veiligheidsgegevens voor niet-commerciële doeleinden verstrekken.

"We hebben de bezorgdheid horen uiten door de samenleving. We willen dat mensen zien dat we echt luisteren en actie ondernemen om hun zorgen weg te nemen. Dit was een voor de hand liggende stap. We willen dat consumenten en politici zien dat we niets te verbergen hebben. "- zei Jean-Philippe Azoulay, directeur-generaal van European Crop Protection Association ECPA.

Als onderdeel van het initiatief heeft ECPA een website gelanceerd om uit te leggen welke gegevens nodig zijn om een bestrijdingsmiddel te registreren en waar die gegevens te vinden zijn. De website legt ook uit wat wordt bedoeld met vertrouwelijke bedrijfsinformatie (CBI) en hoe CBI de ontwikkeling van duurzame gewasbeschermingsinnovaties faciliteert.

Ook Phytofar is vastbesloten om proactief gesprekken te blijven voeren met alle belanghebbenden om het bestaande regelgevingsproces en de veiligheid, werkzaamheid en voordelen van gewasbeschermingsproducten uit te leggen.

Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid FAVV lanceerde in het najaar van 2016 “HealthyBee”, een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid. De studie toont aan dat de Varroa-mijt sinds 1976, de grootste oorzaak is van de bijensterfte in België. En ook al werden er in de jaren ‘90 gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden) geïntroduceerd, er blijft een positieve evolutie van het aantal bijenkorven.

Persbericht (PDF)
   

Glyfosaat was één van de onderwerpen die de Europese agenda het voorbije jaar heeft gedomineerd. De Raad adviseerde de licentie voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Op 4 december 2017 kwamen voor- en tegenstanders in Antwerpen debatteren over de kwestie, op uitnodiging van het Bureau van het Europees Parlement in België. Europarlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA/ECR) en Bart Staes (Groen, De Groenen/EVA), Boerenbond-woordvoerder Luc Vanoirbeek, en secretaris-generaal Peter Jaeken van Phytofar waren op de afspraak in Antwerpen. Daar stemde een kleine meerderheid tegen de toelating van glyfosaat.
 
Tijdens een gelijkaardig debat op 18 december in Gembloux, stemde een kleine meerderheid vóór de vernieuwde toelating. De deelnemers hier waren europarlementsleden Marc Tarabella (PS, S&D) en Philippe Lamberts (Ecolo, Verts/ ALE), Marianne Streel, vice-président van de Waalse Federatie van Landbouwers, Bruno Schiffers, Professor in fytofarmacie aan de Universiteit Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), en Jean-Philippe Azoulay, directeur-generaal van de Europese vereniging voor gewasbescherming ECPA (European Crop Protection Association).
Bekijk de reportages van het Europese Bureau van het debat in Antwerpen (4 dec 2017) en in Gembloux (19 dec 2017).
 

    Waalse landbouwers gebruiken vanaf nu een aanvullend instrument om te voorkomen dat ze oppervlaktewater vervuilen door gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf: de Fyteauscan.

Deze digitale tool is ontwikkeld door Phytofar, Inagro en PROTECT'eau en detecteert vervuilingsrisico's en biedt advies op maat aan boeren. Fyteauscan Wallonie werd op 15 december gelanceerd in de intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), een drinkwaterzuiveringsinstallatie in Ans.

Lees het persbericht (in het Frans).

De presentaties zijn ook beschikbaar.

Op 27 november 2017 besliste de Europese Unie om de goedkeuring van de actieve stof glyfosaat te verlengen voor 5 jaar. Hoewel velen dit zullen bestempelen als een overwinning voor de gewasbeschermingsindustrie, is Phytofar toch teleurgesteld dat ondanks het overweldigende wetenschappelijk bewijs, de goedkeuring slechts verlengd wordt voor 5 jaar. Het wetenschappelijk procedé wordt ondermijnd door emotie en electorale overwegingen en dit is een verontrustende evolutie.

Persbericht

  Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de absurde situatie die ontstaan is nadat de drie regio’s in België een verschillende regel voor het gebruik van glyfosaathoudende producten hebben gestemd.
 
U vindt meer informatie in het bijgevoegde persbericht.Wetenschappelijke Prijs
 
Professionele Prijs
 
Doctoraatsprijs
 


Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijs voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.

Het Phytofar Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van een Duurzame Landbouw in België reikte op 28 november 2017 twee prijzen uit aan onderzoeksteams voor hun innoverend werk en een prijs die een doctoraatswerk bekroont. De winnaars van de wetenschappelijke en de professionele prijs krijgen elk een cheque ter waarde van € 7.500. De prijs voor het doctoraatswerk bedraagt € 1.500. Dit jaar stuurden 14 teams een project in waarbij ze op zoek gingen naar oplossingen om de Belgische landbouw zo duurzaam mogelijk te maken. De jury van het Phytofar Instituut selecteerde de winnaars op basis van hun kwaliteit, originaliteit en hun bijdrage aan een duurzame landbouw.

Meer info op Phytofar Instituut.


    De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen om terras en tuin veilig en mooi te houden, hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in vorming en informatie over goed gebruik. Phytofar is blij te zien dat, volgens een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij, de meerderheid van de Vlaamse bevolking zich bewust is van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • 94% van de ondervraagden leest het etiket bij aankoop of gebruik en 80% gebruikt persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals handschoenen, laarzen of een mondmasker. In 2010 las, volgens de Eurobarometer, 79% het etiket.
 • Welk soort gewasbeschermingsmiddel de Vlaming gebruikt, laat 45% afhangen van experts zoals tuiniers of medewerkers van een tuincentrum. Zij hebben een bekwaamheidsbewijs, de zogenaamde fytolicentie, wat de nodige kennis garandeert. Dit cijfer is bemoedigend, het toont aan dat de particulier bij de juiste personen te rade gaat voor informatie. Hier benadrukken we ook nog eens het belang van de gratis infolijn 0800 62 604 van Handig in de tuin, waar iedereen met vragen terecht kan.
 • Restanten en verpakkingen van de producten worden meestal (bij 84%) juist verwerkt door ze bijvoorbeeld naar het recyclagepark te brengen.
Minder positief is dat nog 16% van de mensen hun verpakkingen nog niet goed recycleren en dat 2% van de gebruikers hun vervallen producten of restanten zelfs in de gootsteen of de riool gooien.  Verder is het ook zorgwekkend dat ongeveer 10% van de ondervraagden, interesse heeft in illegale alternatieve methoden. Producten die door de federale overheidsdienst niet zijn toegelaten als gewasbescherming (zoals bijvoorbeeld javel) zijn ook niet grondig geëvalueerd op de effecten op het milieu of op de volksgezondheid voor deze toepassing. Deze “alternatieven” hebben dan ook geen aangepaste etikettering en gebruiksinstructies. De risico’s voor mens en omgeving nemen vaak toe.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in mei 2017 een bevraging gehouden bij de Vlaamse bevolking. Het rapport hierover “De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden” werd zopas uitgebracht. Lees ook onze 10 tips voor veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het persbericht van vorige lente “Klaar om in de tuin te werken”.


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld.

Het nieuwe rapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen Phytofar maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streven we naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

1 september 2017 -  Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg “productnormen”. Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard. Samenwerken op Europees niveau resulteert ook in diverse andere voordelen zoals het efficiënt gebruik van overheidsmiddelen en personeel, én dus ook van uw belastinggeld. Een ander voordeel voor de burger is een sterk doorgedreven risicoanalyse gebaseerd op het voorzorgsprincipe door verschillende specialisten van Europese agentschappeni, de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten. Producenten en handel kunnen binnen dit kader innoveren, investeren en op de markt brengen. Consumenten profiteren hiervan onder de vorm van welvaart en welzijn.

Persbericht

 
Op 30 mei 2017 was de Plantentuin van Meise het prachtige decor van de Algemene Vergadering van Phytofar. Thema van de dag: Crop Protection in Sustainable Food Production.


  Brussel, 21 maart 2017 - Gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om op een efficiënte manier de basisgrondstoffen voor onze voeding, zoals graan, te beschermen. De meeste gewassen worden in open lucht geteeld én beschermd tegen allerhande ziekten en plagen. Eén van de uitdagingen daarbij is het vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. De industrie van de gewasbeschermingsmiddelen benadrukt dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het water thuishoren en wil dan ook via talrijke initiatieven vermijden dat de zeer strenge waternormen overschreden worden. Eén ervan is TOPPS dat op Europees niveau gecoördineerd wordt.

Persbericht

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, wordt 75 jaar!

In die lange periode zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten sterk geëvolueerd. Bij de start van Phytofar bestond het productportfolio van haar leden quasi uitsluitend uit biogewasbeschermingsmiddelen (biopesticiden). De 2de helft van de vorige eeuw werd dan eerder gekenmerkt door een focus op de chemische producten, terwijl in de huidige context sterk wordt ingezet op innovatie in het kader van geïntegreerde gewasbescherming, waarbij biologische, scheikundige, mechanische en technologische technieken samen ingezet worden om te komen tot een gezond gewas. 75 jaren waarin de vereniging zich heeft ingezet voor een toepasbare en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde wetgeving. Maar evenzeer en vooral om een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten, met het oog op een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en milieu. Hoognodig indien we voldoende, veilige en betaalbare voedingsmiddelen willen blijven produceren voor de toekomstige generaties!
 

    AgriRecover coördineert de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en niet-bruikbare gewasbeschermings-middelen uit de professionele sector.